Chisinau - Green City (Orase Verzi Durabile)

https://www.chisinau.md/ro/chisinau-green-city-orase-verzi-durabile-20439_266259.html

Chișinău oraș verde  

Primăria municipiului Chișinău informează că documentul de planificare strategică „Chişinău-Oraş-Verde" a fost definitivat.

Pornind de la premiza că municipiul Chişinău are nevoie de o schimbare a concepției existente de dezvoltare, s-a convenit crearea unui document de viziune strategică asupra oraşului, la care s-a lucrat circa doi ani. Astfel, a fost elaborată Planificarea Strategică pentru Oraș Verde, proiect inițiat ca parte a Programului pentru Orașe Verzi, al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cel mai mare program integrat de dezvoltare urbană de acest gen.

Menţionăm că despre acest subiect s-a discutat pe larg în cadrul întrunirilor publice, la care au luat parte diverse părţi interesate, totodată documentul a fost supus consultărilor și dezbaterilor publice.

Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Chişinău este un document de referinţă care conţine aspecte de management, viziunea şi obiectivele strategice de dezvoltare.  Scopul documentului „Chișinău - Oraș Verde - Planificare Strategică"  este orientat spre dezvoltarea durabilă, dezvoltarea tehnologiilor pentru orașe inteligente, promovarea conceptului de oraș verde și identificarea acțiunilor prioritare care să minimizeze producerea de bioxid de carbon și optimizarea infrastructurii existente.

Documentul definitivat, cu participarea experților din domeniu și a partenerilor de dezvoltare, a fost prezentat public pe data de 26 februarie, a.c.

În cadrul evenimentului, Primarul General a menționat despre necesitatea și importanța acestui document, care trebuie încadrat prioritar în planificarea anuală a municipalității, precizând că acesta este unul din cele mai ample proiecte, axat pe modernizare.

În context, viceprimarul Victor Chironda, s-a referit la problemele cu care se confruntă capitala în prezent, precum și la necesitatea de dezvoltare a oraşului prin acțiuni integrate, în beneficiul cetăţenilor și al societăţii în ansamblu.  

În scopul asigurării unei dezvoltări durabile, este indispensabilă planificarea şi iniţierea unui sistem corespunzător ceea ce poate fi asigurat prin intermediul acestui document, cu acţiuni şi paşi concreţi.

Documentul de planificare strategică „Chişinău - Oraş - Verde" a fost transmis Consiliul Municipal Chişinău spre examinare și aprobare, fiind inclus pe ordinea de zi a ședinței din 19 mai 2020. 

Documentul de planificare strategică „Chişinău - Oraş - Verde" 


© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md