ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției generale finanțe a Consiliului municipal Chișinău - specialist principal al Serviciului resurse umane

https://www.chisinau.md/ro/anunt-cu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-20294_248641.html

Scopul general aI funcției: asigurarea unui management eficient al resurselor umane prin organizarea activităților de recrutare, selectare și avansare potrivit calităților și competenței profesionale, precum și formarea unui corp de funcționari profesioniști. Direcția generală finanțe - Telefon de contact: (022) 22-69-29. Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor - Olga Mocanu. E-mail : olga.mocanu.dgf@cmc.md; Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 57; Data-limită de depunere a actelor: 04 aprilie 2019.

public/publications/25642405_md_anunt_2.zip
06.03.2019

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md