Anul 2024 este consacrat accesibilității în municipiul Chișinău

https://www.chisinau.md/ro/anului-2024-este-consacrat-accesibilitatii-in-municipiul-chisinau-20292_274997.html

Primăria Municipiului Chișinău informează că anul 2024 a fost declarat Anul accesibilității în capitală. O decizie în acest sens a fost adoptată recent de Consiliul Municipal Chișinău.

Inițiativa reprezintă un angajament intersectorial al municipalității, în scopul dezvoltării și fortificării domeniilor sociale pentru creșterea calității vieții chișinăuienilor, inclusiv prin îmbunătățirea accesibilității în diferite aspecte ale vieții urbane.

Proiectul presupune implicarea subdiviziunilor municipale de resort, împreună cu partenerii și societatea civilă, în elaborarea și implementarea unui Plan de acțiuni de îmbunătățire a accesibilității la servicii și infrastructură, prin prisma competențelor și domeniului de gestiune, precum și sporirea nivelului de conștientizare/sensibilizare a domeniului accesibilității în rândul populației.

Planul de acțiuni va servi drept instrument pentru municipalitate în stabilirea „foii de parcurs” pentru realizarea progreselor în domeniul accesibilității, în determinarea priorităților la elaborarea bugetului anual, planurilor de acțiuni și identificarea obiectivelor din spațiul public care urmează a fi renovate în mod prioritar și în creșterea gradului de conștientizare privind importanța respectării normativelor de accesibilitate.

Acțiunile desfășurate în contextul Anului accesibilității în municipiul Chișinău vor contribui la crearea unui mediu urban prietenos, în care persoanele cu necesități speciale se vor simți implicate și vor avea oportunități egale de participare activă în viața comunității.

Necesitatea proiectului „Anul accesibilității în municipiul Chișinău” a fost generată de rezoluțiile Forumului Social Urban Chișinău 2023, precum şi Forumului „Accesibilizăm Chișinău” 2023, în cadrul cărora au fost abordate şi problemele privind accesibilitatea infrastructurii urbane, a spațiilor și clădirilor publice, din perspectiva utilizatorilor, locuitori ai Chișinăului.

Accesibilitatea redusă a spațiului public este o problemă care afectează în primul rând persoanele cu dezabilități, părinții cu copii mici, persoanele în etate și alte persoane cu necesități speciale.

Conform statisticilor oficiale, persoanele încadrate în grade de dezabilitate constituie circa 6,5% din populație. Dintre aceștia, copii cu vârsta între 0-4 ani sunt 5,4% din populația municipiului, iar 19,04% reprezintă populația cu vârsta de peste 60 de ani.

29.09.2023

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md