21.12.2022 - ANUNȚ privind licitația deschisă pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea municipiului Chişinău, 21.12.2022

https://www.chisinau.md/ro/licitatie-deschisa-pentru-obtinerea-dreptului-de-locatiune-a-incaperilor-20894_273052.html

Primăria Chișinău informează că pe data pe 21 decembrie 2022, ora 10:00, în Sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, 43, va avea loc licitația pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea municipiului Chișinău.

La concurs sunt expuse diverse tipuri de încăperi de pe 15 adrese, cu suprafețe cuprinse între 8,4 m² și 150 m², fără drept de privatizare, cu amplasare la etaj, la subsol sau la parter. Prețul inițial variază de la 250 lei până la 500 000 lei, cuantumul chiriei anuale, iar termenul de locațiune este de 5-7 ani.

La concurs pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, dar și investitori străini.

Persoanele interesate urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației, organizatorului - Agenția „Capitalimobil” SRL, următoarele acte:

- cererea în forma stabilită;

- extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);

- procura (în cazul participării prin reprezentant);

- copia actului de identitate;

- documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial și a taxei de participare.

05.12.2022

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md