12 aprilie 2023 - Anunț privind licitația funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea și obținerea dreptului de încheiere a contractului de locațiune a terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău

https://www.chisinau.md/ro/12-aprilie-2023-anunt-privind-licitatia-funciara-cu-20893_273503.html

Primăria Municipiului Chișinău informează că pe data de 12 aprilie 2023, ora 10:00, în Sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, 43, va avea loc licitația funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea și obținerea dreptului de încheierea contractului de locațiune a terenurilor din intravilanul municipiului.

La concurs sunt expuse spre vânzare-cumpărare 17 terenuri cu diverse destinații: ansamblu rezidențial zona C2-R6, construcție locativă, zona R3, construcție locativ-individuală, zona R2, obiect compatibil cu zona C7, obiect compatibil cu zona S, precum și spații pentru deținătorii de terenuri adiacente.

Loturile prevăzute pentru licitație  au suprafețe cuprinse între 0,03 ha și 3,3 ha, iar prețul inițial variază de la 500 000 lei până la 35 000 000 lei.

De asemenea, la concurs este expus un lot pentru darea în locațiune, cu destinația parcare auto.

La licitație pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, dar și investitori străini. Persoanele interesate urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației, organizatorului - Agenția „Capitalimobil” SRL, str. Armenească, 43, următoarele acte:

  • cererea în forma stabilită;
  • extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);
  • procura (în cazul participării prin reprezentant);
  • copia actului de identitate;
  • documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial și a taxei de participare.
20.03.2023

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md