Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Primăria va cere sancţionarea persoanelor ce se fac vinovate de blocarea conturilor instituţiilor municipale

   2534

Deşi există o hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată privind deblocarea tuturor conturilor instituţiilor administraţiei publice locale, aceste conturi rămân în continuare blocate. Despre aceasta a informat în cadrul şedinţei operative Diana Gurschi, şefa Direcţiei asistenţă juridică a Primăriei. 
Potrivit Dianei Gurschi, pe parcursul zilei municipalitatea va face un demers prin care va solicita deblocarea imediată a conturilor. De asemenea, Primăria se va adresa în instanţa de judecată şi va solicita despăgubiri pentru faptul că din cauza conturilor blocate, unele subdiviziuni au fost debranşate de la energia electrică, iar unii cetăţeni nu au putut beneficia de mijloacele financiare alocate din fondul de rezervă a municipiului Chişinău, chiar dacă existau decizii ale Consiliului municipal în acest sens. Autorităţile locale vor cere sancţionarea persoanelor care se fac vinovate de blocarea conturilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Şefa Direcţiei asistenţă juridică a mai menţionat că Primăria a informat Guvernul R. Moldova, Ministerul Justiţiei şi Departamentul de Executare că conturile autorităţilor municipale au fost sechestrate pe motivul neexecutării hotărârilor judecătoreşti privind asigurarea cu spaţiu locativ a angajaţilor MAI, procurorilor şi judecătorilor, începând cu anii 1995. Din acelaşi motiv, a fost aplicat sechestru şi pe un bloc locativ din str. Liviu Deleanu. De fapt însă, în anii 2003 şi 2006, Consiliul municipal Chişinău a alocat Ministerului Afacerilor Interne şi Procuraturii Generale loturi de teren pentru construcţia blocurilor locative, pentru asigurarea cu spaţiu locativ a angajaţilor instituţiilor respective. Începând cu luna mai 2008, Primăria a solicitat în repetate rânduri ca MAI şi Procuratura Generală să prezinte listele angajaţilor instituţiilor care au fost asiguraţi cu spaţiu locativ, însă până acum n-a primit răspuns în acest sens. 
Direcţia Relaţii Publice,
Primăria mun. Chişinău