Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Primăria amenajează locurile de odihnă şi agrement din Chişinău

   3003

Până la începerea sezonului estival, Primăria Chişinău va amenaja toate locurile de odihnă şi agrement din municipiul Chişinău. O dispoziţie în acest sens a semnat primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă. 
Conform programului aprobat de Primărie, vor fi efectuate acţiuni de amenajare şi salubrizare în pădurea-parc „Râşcani”, parcul „Valea Morilor”, parcul „Valea Trandafirilor”, parcul „La izvor”, grădina publică „Alunelul”, parcul Nistrean şi zona de odihnă din Vadul lui Vodă, parcul Dendrariu şi Grădina Zoologică. Serviciile municipale vor amenaja spaţiile verzi, vor repara băncile şi urnele de gunoi existente şi vor instala, după necesitate, altele noi. De asemenea, va fi reparat utilajul de pe plaje şi iluminatul public, vor fi amenajate izvoarele din zonele de odihnă. Acolo unde există lacuri şi bazine de apă, vor fi efectuate lucrări de reparaţie curentă a staţiilor de salvare, acestea urmând a fi asigurate cu medicamente şi echipament necesar pentru acordarea ajutorului medical. 
La fel, se vor efectua lucrări de amenajare şi salubrizare în scuarele şi bulevardele din sectoarele municipiului Chişinău. Vor fi instalate urne de gunoi şi bănci noi, vor fi reparate havuzurile din capitală. 
În acţiunile de amenajare a locurilor de odihnă vor fi antrenate mai multe servicii municipale, printre care Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi, Regia „Autosalubritate”, ÎM „Lumteh” şi Regia „Exdrupo”. Toate locurile de odihnă şi agrement trebuie să corespundă cerinţelor sanitaro-epidemiologice, iar pentru aceasta, până la începerea sezonului estival, ele vor obţine autorizaţii sanitare de funcţionare.  
Direcţia Relaţii Publice,
Primăria mun. Chişinău