Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Pregătirea primei licitații pentru obținerea dreptului de comercializare în parcuri și pe străzile centrale din Chișinău

   3040

Primăria municipiului Chișinău informează că au fost selectate 15 amplasamente pentru distribuirea prin licitație a locurilor de comerț ambulant stradal, conform prevederilor Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului. Astfel, primul concurs de profil urmează să aibă loc către data de 20 noiembrie 2020.

Viceprimarul de ramură, Inga Ionesii, a informat luni, în cadrul ședinței operative săptămânale, că informația privind desfășurarea licitației pentru comercializarea în parcuri și pe străzi din gherete a fost definitivată, urmând ca agenții economici interesați să depună cereri pentru participare la concurs. Inga Ionesii a precizat că operatorii economici vor trebui să prezinte adițional și schițele de proiect ale gheretelor pe care intenționează să le amplaseze, în cazul dacă vor deveni câștigători ai licitației.

Conform prevederilor Regulamentului privind licitațiile pentru obținerea dreptului de a încheia un contract pentru amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău, concursul poate fi organizat după 20 de zile din momentul publicării informației respective pe pagina web oficială a municipalității „chisinau.md".

Direcția generală economie, comerț și turism va oferi consultări la necesitate, agenților economici interesați, cu privire la completarea formularelor și depunerea cererilor pentru participare la licitație.

Conform estimărilor responsabililor municipali, primul concurs de profil urmează să aibă loc către data de 20 noiembrie 2020.