Pagina oficială a Municipiului Chișinău

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ETAPELE DE PRESELECȚIE/LA PROCEDURILE NEGOCIATE privind achiziționarea Lucrări de electromontare și reparație a rețelelor electrice în cadrul Liceului Teoretic B. P. Hașdeu subordonat DETS Botanica

   865