Pagina oficială a Municipiului Chișinău

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ETAPELE DE PRESELECȚIE/LA PROCEDURILE NEGOCIATE privind achiziționarea Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitare subordonate DETS Botanica pentru perioada 01.01.2023-31.05.2023 și instituțiilor de învățământ care se află la autonomie financiară, prin procedura de achiziție: negociere fără publicare

   1180