Informaţie privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii februarie 2018, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare

   1996