Informaţie privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii aprilie 2018, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare

   2386