Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunilor ianuarie - octombrie 2017, ÎM Regia ”Autosalubritate”

   1339