Informaţia privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii mai 2020 de către Î.M. Direcţia Construcţii Capitale a Primăriei mun. Chișinău

   1463