Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Informaţia privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii ianuarie 2018 de către Î.M. Teatrul Național „Satiricus - Ion Luca Caragiale”

   1664