Informaţia privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii decembrie 2017 de către Î.M. Direcţia Construcţii Capitale a Primăriei mun. Chișinău

   1568