• Prima
  • /
  • Autorizaţii / Acte emise(2010-2017)

Autorizaţii / Acte emise(2010-2017)

Resetare
4210 rezultate
NR. Data emitere Beneficiar Denumire obiectiv Destinație Sector Adresa
355 14.12.2015 Camera de Comerț și Industrie a RM resistematizarea încăperilor din construcția administrativă cu nr. cadastral 0100520177.01 și renovarea sistemului de încălzire Reconstructie Buiucani Chișinău Ștefan cel Mare și Sfânt 151
356 14.12.2015 Stolbova Alia construirea unei case de locuit individuale Case individuale Rîşcani Chișinău Putnei 85
357 14.12.2015 Pînzari Andrei resistematizarea încăperilor, cu organmizarea unei intrări separate, din golul geamului existent, în vederea amplasării încăperilor de oficiu Reconstructie Buiucani Chișinău V. Lupu 27
358 14.12.2015 Negruță Vadim resistematizarea încăperilor nelocative, în vederea amplasării unui atelier de creație Reconstructie Buiucani Chișinău Nicolae H. Costin 61
359 14.12.2015 Gurdiș Ghenadie Construirea unui obiectiv comercial, în limitele terenului deținut Obiective comerciale Botanica Chișinău Cuza Vodă 20
360 14.12.2015 Școala Profesională nr. 5 resistematizare a încăperilor de la parterul imobilului cu nr cadastral 010011121501. în vederea amplasării spațiilor locative Reconstructie Botanica Chișinău Sarmisegetusa 18/1
361 14.12.2015 Gobjila Sergiu construirea casei de locuit P+E+M Case individuale Centru Chișinău Anton Crihan 42/1
362 14.12.2015 Calancea Ion construirea unei case de locuit Case individuale Ciocana Chișinău Vadul lui Vodă 72
363 14.12.2015 APLP nr. 53/176 COOP administrator Negară Pavel reconstruirea cu extindere a încăperilor nelocative de la subsolul șui parterul blocului de locuit și a apartametelor nr. 1-8, 15-19, 30-37, 47-54 Reconstructie Buiucani Chișinău Calea Ieșilor 49/v
353 01.12.2015 ,,Actual Impex” SRL modificarea documentației de proiect în vederea schimbării regimului de înălțime a obiectivului în fază de construcție (autorizația de construire nr.129 din 05.06.2015) cu edificarea unui nivel suplimentar -S+P+4E, pe tranșe, în limitele hotarelor terenurilor repartizate în arendă Bloc locativ Buiucani Chișinău Calea Ieșilor
354 01.12.2015 Musiuc Serghei construcția garajelor 01 și 08 în limitele planimetrice existente cu comasarea lor garaj Centru Chișinău Mitropolit Varlaam 67
348 24.11.2015 „Status Prim” SRL proiectare a unui depozit cu oficii cu regimul maximal P+1E în limitele terenului cu nr cadastral 0100308099 Obiective comerciale Ciocana Chișinău Voluntarilor 15
349 24.11.2015 Petrea Tudor construirea unei case de locuit individuale P+E+M, pe terenul eliberat în urma desființării casei de locuit lit. ,,A(01)” și construcției accesorii (02) Case individuale Botanica Chișinău Tașkent 9
350 24.11.2015 Berari Mihail, Berari Diana resistematizarea apartamentului nr. 2 cu construirea unei anexe și a unei intrări separate cu acces pentru persoane cu mobilitate redusă Anexe Centru Chișinău Drumul Viilor 43/1
351 24.11.2015 Bulbuc Mariana resistematizarea ap. nr. 59 în vederea divizării acestuia în două ap. separate și org. Unei intrări suplimentare Reconstructie Centru Chișinău Ismail 94/1
352 24.11.2015 „Mobiasbanca Group Societe Generale” S.A. replanificarea și extinderea sediului filialei băncii în limita terenului deșinut în arendă Reconstructie Rîşcani Chișinău Grigore Vieru 5
341 17.11.2015 Î.M. ,,Medicor-Farm” S.A. resistematizarea încăperilor nelocativela nivelul de subsol și parter (nr. cadastral 0100519142.01.041) Reconstructie Buiucani Chișinău Ștefan cel Mare și Sfînt 148
342 17.11.2015 Daguța Ecaterina construire a unui bloc de locuit S+D+7E Bloc locativ Botanica Chișinău Dimineții 45
343 17.11.2015 Î.C.S. ,,Metrou Cash și Carry Moldova” constrirea unei anexe tehnologic comerciale a centrului comercial Metrou Chișinău 2, pe sectorul de teren privat cu suprafața de 5.0 ha Anexe Botanica Chișinău Dacia 61
344 17.11.2015 Anișcenco Ivan construire a unui centru de deservire tehnică a automobilelor în limitele terenului cu nr. cadastral 0100405524 Obiective comerciale Rîşcani Chișinău Socoleni 5/1