• Prima
  • /
  • Autorizaţii / Acte emise(2010-2017)

Autorizaţii / Acte emise(2010-2017)

Resetare
4210 rezultate
NR. Data emitere Beneficiar Denumire obiectiv Destinație Sector Adresa
68 30.03.2016 ÎM ,,Piața Centrală” - beneficiar; SA ,,Pește” - investitor amplasarea unui pavilion comercial din elemente demontabile (provizoriu), în limitele terenului arendat Obiective comerciale Centru Chișinău Mitropolit Varlaam 63
56 28.03.2016 Alexei Veaceslav construire a unei case de locuit individuale S+P+E+M în urma demolării casei de locuit vechi Case individuale Centru Chișinău 31 August 33A
57 28.03.2016 SRL ,,Dacia-Grup” reconstruirea imobilului (încăperile private cu numerele cadastrale 010011013901004 și 010011013901005, restaurant, încăperi comerciale și de oficiu) și renovarea fațadelor Reconstructie Botanica Chișinău Dacia 35
58 28.03.2016 „Tebas” FPC reconstruire a încăperilor private și edificarea unei anexe tip S+P Reconstructie Buiucani Chișinău Alba Iulia 75
59 28.03.2016 SRL ,,Summum-Service” supraetajarea parțială a imobilului, în limitele planimetrice ale încăperilor nelocative în vederea amplasării încăperilor de oficiu și amenajarea parcării auto de utilitate publică, pe teren proprietate municipală Obiective comerciale Rîşcani Chișinău Miron Costin 25
54 21.03.2016 Direcția Construcții Capitale CMC Finalizare a blocurilor locative nr. 1 si nr. 2 cu obiective de menire social-culturală (lucrari începute în baza autorizației de construire nr. 742 din 11.12.2012 Bloc locativ Rîşcani Chișinău Studenților 17
55 21.03.2016 Melnic Vladimir și Melnic Stela construire a unui bloc de locuit cu obiective de menire social comercială și parcare auto subterană cu nivelul pe verticală D+P+8E Bloc locativ Botanica Chișinău Sarmisegetusa
52 16.03.2016 Oprea Liubov resistematizarea încăperilor cu nr. cadastral 010010100629006 cu organizarea unei intrări suplimentare în vedera amplasării unui spațiu comercial Obiective comerciale Centru Chișinău N. Testimițeanu 21/1 a.6
53 16.03.2016 Î.I. ,,Cristin Hmelnițchi” construirea unui obiectiv comercial cu strămutarea scării existente, lucrări începute în baza autorizației de construire nr 21 din 21.01.2014 Obiective comerciale Ciocana Chișinău Mircea cel Bătrîn 34/6
49 15.03.2016 ,,Nixon Hotel” SRL construirea unui complex hoteliei, cu vivelul pe verticală D+P+6E Social Cultural Rîşcani Chișinău Spartacus 36/1
50 15.03.2016 Tintiuc Evghenia reconstruirea casei de locuit 01 (S. tot - 34,3 m.p.) cu extinderea în dimensiuni, edificarea nivelului 2 și mansardă Mansarde Rîşcani Chișinău C. Stamati 14
51 15.03.2016 S.A. ,,Bucuria” reconstruirea imobilului lit. ,,L” (nefinisat, bloc de producere) cu edificarea unui nivel, în limitele hotarelor terenului repartizat în proprietate Reconstructie Buiucani Chișinău Columna 162
45 12.03.2016 Capițonova Natalia construirea unei case de locuit individuale (S+P+M) Case individuale Rîşcani Chișinău Circului 4
46 12.03.2016 Avădănii Iurie și Darii Andrei construirea unui bloc de locuit, lucrări începute în baza autorizației de construire nr. 17 din 16.01.2014 Bloc locativ Ciocana Chișinău Movileni
47 12.03.2016 ,,SOHO-CLUB”S.R.L construirea postului de transformare 10/0,4 kV cu capacitatea de 1200 kVA, prefabricat din beton armat, în limita terenului deținut în proprietate Alte Rîşcani Chișinău D. Cantemir 6
48 12.03.2016 SRL ,,Horneț- M.I.G.” reconstruirea imobilelor lit. ”C”, ”L” și ”M”, cu extindere în plan și pe verticală, în vederea amplasării unor încăperi comerciale și de oficii Obiective comerciale Centru Chișinău N. Testimițeanu 18
44 03.03.2016 Societatea pe Acțiuni AMIC construire a unui centru polivalent de cultură și agrement în complex cu cantina stuudențească și a unei parcări auto subterane Social Cultural Botanica Chișinău Dacia Cuza Vodă 39,41, 41/1; 13/3, 13/5
43 02.03.2016 Asociația Proprietarilor de Locuințe Privatizate nr. 54/317(gestionar) și SRL ,,Proiect Invest Grup” (investitor) finalizarea lucrărilor de construire a mansardei la blocul de locuit S+P+4E, în vederea amplasării unor locuințe noi ( lucrări începute în baza autorizației de construire nr. 554 din 06.07.2011) Mansarde Ciocana Chișinău Voluntarilor 18/3
31 01.03.2016 Î.M. Transport Electric Chișinău (gestionar) și Angalachi Victor- (investitor) replanificarea încăperilor stației dispecerat ,,Dacia” Reconstructie Botanica Chișinău Dacia 57
32 01.03.2016 Piciugov Alexanderu și Piciugov Svetlana reconstruirea imobilului existent nefinalizat în vederea adificării unui bloc (S+P+2E+M) cu destinație locativă Bloc locativ Centru Chișinău Armenească 31