• Prima
  • /
  • Autorizaţii / Acte emise(2010-2017)

Autorizaţii / Acte emise(2010-2017)

Resetare
4210 rezultate
NR. Data emitere Beneficiar Denumire obiectiv Destinație Sector Adresa
69 12.04.2016 ,,Agro Victoria”SRL resistematizarea încăperilor imobilului cu nr. cadastral 010021208701, (construcție comercială, prestarea serviciilor) în limitele planimetrice existente, amenajarea stradală cu organizarea unei parcări auto de zi, fără plată, pentru clienți și angajați Obiective comerciale Centru Chișinău Miorița 11
69 12.04.2016 ,,Agro Victoria”SRL resistematizarea încăperilor imobilului cu nr. cadastral 010021208701, (construcție comercială, prestarea serviciilor) în limitele planimetrice existente, amenajarea stradală cu organizarea unei parcări auto de zi, fără plată, pentru clienți și angajați Obiective comerciale Centru Chișinău Miorița 11
70 12.04.2016 Roșca Ecaterina resistematizarea apartamentului 18 construirea unei anexe si a nivelului mansardă Reconstructie Buiucani Chișinău Sfatul Țării 61
71 12.04.2016 Protopop Victoria reconstruirea obiectivului comercial cu extindere parțială Obiective comerciale Rîşcani Chișinău Gh. Cojbuc 16C
72 12.04.2016 „Econom House” SRL construirea unui complex locativ cu obiective sociale și parcare auto subterană Bloc locativ Botanica Chișinău Sarmisegetusa
73 12.04.2016 Stoianova Nina reconstruirea casei de locuit lit A-01, cu edificarea nivelului mansardă Reconstructie Centru Chișinău Malina Mică 14
60 30.03.2016 Școlnic Aurel, Țarină Iurie construirea unei case de locuit particulare (cuplate) pentru două familii S+P+2E Case individuale Buiucani Chișinău Călărași 66
61 30.03.2016 Andronic-Gabura Olga resistematizarea apartamentului nr. 2 în limitele planimetrice exisistente și construirii nivelului mansarda Reconstructie Centru Chișinău Armenească 40/42
62 30.03.2016 Lozovan Anna construirea unei case de locuit individuale Case individuale Centru Chișinău Valea Dicescu 126/1
62 30.03.2016 Lozovan Anna construirea unei case de locuit individuale Case individuale Centru Chișinău Valea Dicescu 126/1
62 30.03.2016 Lozovan Anna construirea unei case de locuit individuale Case individuale Centru Chișinău Valea Dicescu 126/1
62 30.03.2016 Lozovan Anna construirea unei case de locuit individuale Case individuale Centru Chișinău Valea Dicescu 126/1
62 30.03.2016 Lozovan Anna construirea unei case de locuit individuale Case individuale Centru Chișinău Valea Dicescu 126/1
62 30.03.2016 Lozovan Anna construirea unei case de locuit individuale Case individuale Centru Chișinău Valea Dicescu 126/1
62 30.03.2016 Lozovan Anna construirea unei case de locuit individuale Case individuale Centru Chișinău Valea Dicescu 126/1
63 30.03.2016 Fratescu Natalia construire a uni centru comercial. în limitele terenului privat Obiective comerciale Rîşcani Chișinău A. Doga
64 30.03.2016 Cvasniuc Alexandru, Covaliuc Elena reamenajarea cotei-părți deținute în proprietate, în limitele planimetrice existente cu organizarea unei intrări suplimentare din contul ferestrei existente Reconstructie Rîşcani Chișinău Alexandru cel Bun 8
65 30.03.2016 Fundația ,,Don Bosco” construirea unui tambur la blocul administrativ cu nr. cadastral 010011720302, în limitele terenului privat Alte Botanica Chișinău Muncești 9
66 30.03.2016 Toderașcu Andrian și Sorocovici Radu finalizare a lucrărilor de construire a casei de locuit cu mai multe apartamente (lucrări începute în baza autorizației de construire nr. 525/05 din 06.07.2005) Bloc locativ Centru Chișinău Gh. Asachi
67 30.03.2016 Tatiana Gîra, Andrian Gîra, Liuba Gîra reconstruirea apartamentului nr. 1, parte componentă a blocului locativ lit ”A”, cu edificarea nivelului de mansardă Reconstructie Rîşcani Chișinău Magda Isanov 2