• Prima
  • /
  • Autorizaţii / Acte emise(2010-2017)

Autorizaţii / Acte emise(2010-2017)

Resetare
4210 rezultate
NR. Data emitere Beneficiar Denumire obiectiv Destinație Sector Adresa
345 17.11.2015 „Horus” S.A. construirea unor blocuri de locuit cu încăperi de menire social-culturală și parcare auto subterană, din contul demolării imobilului existent Social Cultural Rîşcani Chișinău Florilor 28/2
346 17.11.2015 Î.S. ,, Centrul de telecomunicații speciale” instalarea a infrastructurii pentru platforma tehnologică guvenamentală comună a Republicii Moldova Alte Buiucani Chișinău Vasile Lupu 18
347 17.11.2015 Țurcan Sanda edificarea unei clădiri cu spații comerciale la nivel parter și spații locative la nivelele superioare Obiective comerciale Centru Chișinău A. Bernardazzi 25
337 16.11.2015 Mardare Mihail amenajarea complexă a terenului aderent celui adiacent cu construcșia zidului de protecșie și a unui gard gard Buiucani Chișinău Codrilor 10
338 16.11.2015 S.A. ,,PGA-PLUS” reconstruirea încăperilor nelocative de la parterul imobilului, aflate în locațiune, în vederea amplasării încăperilor de alimentație publică, organizare unei intrări suplimentare, în limitele hotarelor terenului repartizat în folosință, pe terenul contractului de locațiune Obiective comerciale Centru Chișinău Vlaicu Pîrcalab 45
339 16.11.2015 Galupa ANNa resistematizarea încăperilor cu nr. cadastral 010041917001023 (parter), cu organizarea unor intrări suplimentare, din golurile geamurilor existente, în vederea amplasării unui magazin Obiective comerciale Rîşcani Chișinău Grigore Vieru 16
340 16.11.2015 Irwin Mariana organizare a unei intrări suplimentare la apartamentul nr. 11 Reconstructie Centru Chișinău Columna 51
327 12.11.2015 „JLC” Societatea pe Acțiuni reconstruire a acoperișului de tip plan a blocului administrativ lit. A03 în acoperiș de tip șarpan și construirea copertinei la intrarea în bloc în limitele rampei existente Reconstructie Botanica Chișinău Sarmizegetusa 90
328 12.11.2015 ,,Moldtrans-Tur” SRL, în proces de organizare și SA fabrica de confecționareși Reparare deComandă a Îmbrăcămintei ,,Speranța Unic” în proces de lichidare resistematizarea încăperilor private cu nr. cad. 010020540701001 și 010020540701005, construirea unei anexe cu regimul pe verticală P, în limitele planimetrice a anexei lit. ,,A2”, supuse demolării și renovarea fațadelor, în vederea amplasării unor spații comerciale și oficii Obiective comerciale Centru Chișinău Armenească 45a
329 12.11.2015 Maria Popescu construirea unei intrări suplimentare la încăperea nelocativă cu nr. cad. 010031216801129, în vederea amplasării unei frizerii Obiective comerciale Ciocana Chișinău M. Sadoveanu 8/2
330 12.11.2015 Starcenco Elena reconstruirea casei de locuit cu extindere în dimensiuni și construcția mansardei Reconstructie Ciocana Chișinău Bulboaca 46
331 12.11.2015 Gheorghe Dogot construirea unui oficiu cu nivelul pe verticală S+P+M, în limitele terenului privat cu nr. cad. 0100409216 Obiective comerciale Rîşcani Chișinău Doina 84
332 12.11.2015 Vicol Eugeniu construirea casei de locuit induviduale și a unui garaj pe terenul eliberat în urma demolării construcțiilor existente Case individuale Buiucani Chișinău Ciprian Porumbescu 6
333 12.11.2015 Moșneaga Lidia construire a unei case de locuit individuale Case individuale Rîşcani Chișinău Bucovinei
334 12.11.2015 „Pojservice” SRL finisarea lucrărilor de construire a blocului de locuit Bloc locativ Ciocana Chișinău Ginta Latină 19/1
335 12.11.2015 „Reconscivil” SRL construirea unui bloc de locuințe cu garaje încorporate cu regimul de înălțime P+9E+PH în limitele terenului cu nr. cadastral 0100108409 din constul demolării imobilului existent Bloc locativ Botanica Chișinău N. Titulescu 28/2
336 12.11.2015 Rencheci Gheorghe, Ala resistematizarea ap. 3 și construirea unei anexe în aliniamentul anexelor existente Anexe Buiucani Chișinău A. Donici 5
324 03.11.2015 Botnari Elena resistematizarea încăperilor cu nr. cadastral 010011011201004 Reconstructie Botanica Chișinău N. Zelinski 8/4
325 03.11.2015 ,,Microcell” SRL construirea unui obiectiv de depozitare, în limitele porțiunii de teren arendată, lucrări începute în baza autorizației de construire nr. 503 din 22.11.2013 depozit Buiucani Chișinău Columna 170
326 03.11.2015 Î.C.S. ,,Forklift” SRL construirea unei săli de expoziții cu regimul pe verticală P (lucrări începute în baza autorizației de construire nr. 509 din 25.11.2013) Obiective comerciale Botanica Chișinău Muncești 364