Deschiderea primului Centru Municipal de Învățare și Educație a Adulților din Republica Moldova

Evenimentul are drept scop informarea participanților cu privire la oferta educațională anuală a Centrului și stabilirea parteneriatelor strategice în vederea atragerii unui număr cât mai mare de beneficiari, și anume adulți aflați în proces de căutare de muncă, profesioniștii interesați de a-și dezvolta competențele profesionale și civice și orice cetățean interesat de învățarea pe tot parcursul vieții.

Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților, este primul hub educațional inovativ din Republica Moldova, care asigură accesul cetățenilor din municipiu la oportunități de învățare și educație de calitate a adulților, o componentă esențială pentru dezvoltarea capitalului uman al orașului.

Tip: Eveniment

mun. Chișinău str. Matei Basarab, 14

26.04.2023 - 11:00