Procesul decizional

Resetare
Total rezultate: 484
Etape
 • 02.06.2020 08:00 - Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Despre aprobarea, într-o nou redacţie, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate a Consiliului municipal Chişinău, statul de personal şi organigramei”
Atașamente generale ale proiectului
 1. Consultari-publicec9f6a.rar
Etape
 • 25.05.2020 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2024/2025
Etape
 • 22.05.2020 08:00 - ANUNȚ privind inițierea operării de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 1/22 din 07.02.2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului și a noii componențe nominale a Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău"
Etape
 • 20.05.2020 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate şi afişaj în municipiul Chişinău"
Etape
 • 20.05.2020 08:00 - ANUNŢ privind organizarea dezbaterilor publice repetate asupra proiectului Conceptului de desfășurare a comerțului stradal pe teritoriul municipiului Chișinău
Etape
 • 19.05.2020 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publicea a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în mun. Chișinău”
Atașamente generale ale proiectului
 1. Consultare-publica-Mediator-comunitarf975f.zip
Etape
 • 13.05.2020 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultării publice „Cu privire la instituirea funcției de mediator comunitar în sectoarele municipiului Chișinău și aprobarea Regulamentului privind organizarea activității acestuia"
Etape
Atașamente generale ale proiectului
 1. anexeproiectReg2020PMC-12a163.rar
Etape
 • 05.05.2020 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Consultativ pe probleme de energetică, mediu și infrastructură de pe lângă Primăria mun. Chișinău și modul de dezvoltare a proiectelor în municipiul Chişinău"
Atașamente generale ale proiectului
 1. Consultari-publice-modificare-taxe-locale288f3.zip
Etape
 • 05.05.2020 08:00 - Anunț de inițiere a consultărilor publice „Cu privire la modificarea Deciziei nr. 6/1 din 26 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020".
Etape
Atașamente generale ale proiectului
 1. Proiect-decizie-Superficie7c8ef.zip
Etape
 • 22.04.2020 08:00 - ANUNT privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la raporturile juridice de superficie și locațiune care au ca obiect terenuri municipale”
Etape
Etape
Etape
Etape
 • 18.03.2020 08:00 - Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la constituirea Comisiei municipale pentru protecţia drepturilor omului, aprobarea componenţei nominale şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale acesteia"
Etape
Etape
 • 11.03.2020 08:00 - ANUNŢ despre organizarea consultării publice a Regulamentului privind implementarea Programului de finanțare prin concurs a activităților educaționale pe bază de proiect în instituțiile prestatoare de servicii educaționale din municipiul Chișinău
Etape
 • 10.03.2020 08:00 - A N U N Ţ de inițiere privind elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Platformei consultative a reprezentanților mediului de afaceri din sectorul TIC pe lângă Primăria municipiului Chișinău
Etape
 • 09.03.2020 08:00 - Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie cu privire la instituirea funcției de mediator comunitar pentru populația de etnie romă din municipiul Chișinău și aprobarea Regulamentului privind organizarea activității acestuia