Procesul decizional

Resetare
Total rezultate: 484
Etape
 • 30.07.2020 08:00 - Anunț privind intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Ion Creangă - Eugen Coca - Ion Neculce - Calea Ieșilor, mun. Chișinău
Atașamente generale ale proiectului
 1. 30340999_md_fisiere_anexa.zip
Etape
 • 29.07.2020 08:00 - Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul de decizie a Consiliului municipal Chișinău ,,Cu referire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/20 din 24.07.2018” ,,Cu privire la instituirea Serviciului Asistență Stradală”
Etape
 • 29.07.2020 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Regulamentul privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău”
Atașamente generale ale proiectului
 1. 30341999_md_sinteza_recom.pdf
Etape
 • 28.07.2020 08:00 - Sinteza recomandărilor la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Renașterea", a statelor de personal și structurii Centrului în redacție nouă"
Etape
 • 28.07.2020 08:00 - Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,, Cu privire la dotarea/asigurarea elevilor, din instituțiile de învățământ subordonate Primăriei municipiului Chișinău, cu tablete pentru participarea în procesul educațional la distanță”
Etape
 • 21.07.2020 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultării publice a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) privind perspectiva valorificării teritoriului cuprins în perimetrul străzilor Calea Orheiului - bd. Renașterii Naționale - str-la. 2 Pietrariei - str. Carierei
Etape
 • 17.07.2020 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la instituirea unor reglementări temporare pentru autorizarea lucrărilor de construcție în Centrul – Nucleului istoric al orașului Chișinău”
Etape
 • 10.07.2020 08:00 - ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la modificarea Regulamentului, organigramei și statului de personal ale Direcției generale locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău”
Etape
 • 07.07.2020 08:00 - ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la modificarea denumirii Centrului de Plasament pentru Copii şi aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament pentru copii cu dizabilităţi „Lumina” şi statului de personal”
Etape
 • 04.07.2020 08:00 - ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,, Cu privire la instituirea interdicției temporare (moratoriu) asupra autorizării unor lucrări în Nucleul Istoric al Chișinăului”
Atașamente generale ale proiectului
 1. Regulament-nou-DGETSe1503.zip
Etape
 • 03.07.2020 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei şi a statelor de personal ale Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chișinău și Direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare”
Etape
 • 27.06.2020 08:00 - Sinteza recomandărilor la proiectul Regulamentului cu privire la organizarea activității mediatorului comunitar în sectooarele municipiului Chișinău
Etape
Etape
 • 24.06.2020 08:00 - Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Calea Orheiului – Tudor Vladimirescu – bd. Renașterii Naționale – str-la 2 Pietrăriei – Carierei, municipiul Chișinău
Etape
 • 19.06.2020 08:00 - Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului de Regulament privind organizarea licitaţiilor pentru obţinerea dreptului de amplasare a unității de comerț ambulant și a Regulamentului privind concursul pentru adjudecarea dreptului de organizare și desfășurare a licitațiilor pentru obținerea dreptului de amplasare a unității de comerț ambulant
Etape
 • 19.06.2020 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 5/20 din 24.07.2018 „Cu privire la instituirea Serviciului Asistenţă Stradală”
Etape
 • 16.06.2020 08:00 - ANUNŢ privind iniţierea elaborării Regulamentului privind regimul de acces în sediul Primăriei municipiului Chişinău
Etape
Etape
 • 15.06.2020 08:00 - ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Renașterea", a statelor de personal și structurii Centrului în redacție nouă"
Etape
 • 11.06.2020 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău"