Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Analist date, Centrul de monitorizare a traficului (CMT)

   561

Procedura de achiziție: Licitație deschisă

Scopul achiziției este: Servicii de asistență tehnică

Termen limită de solicitare a clarificărilor: 18 august 2023, 10:00

Termen limită de depunere a ofertelor: 29 august 2023, 10:00

Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț

Anunțuri și informaţii:

Anunț de participare