Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Conturile administraţiei publice locale deblocate parţial

   2277

În urma demersului repetat al Primăriei municipiului Chişinău, prin care se solicita deblocarea imediată a conturilor, Departamentul de Executare al Ministerului Justiţiei a permis efectuarea transferului bănesc pentru procurarea protezelor, achitarea plăţilor pentru energie electrică, energie termică, radiocomunicaţii, achitări poştale etc. 


În răspunsul Oficiului de Executare se mai spune că a fost anulată încheierea executorului judecătoresc a Departamentului de Executare din 01.10.2008 prin care s-a aplicat sechestrul asupra mijloacelor băneşti ale Primăriei municipiului Chişinău întru asigurarea documentelor executorii. 


Totodată, sechestrul pe mijloacele financiare ale Primăriei se menţine în baza încheierii Oficiului de Executare Centru din 18.02.2009, pe suma de 19 158 826, 31 lei. 


Diana Gurschi, şefa Direcţiei asistenţă juridică a Primăriei a anunţat ieri că Primăria va face încă un demers, prin care va solicita deblocarea imediată a conturilor. De asemenea, Primăria a anunţat că se va adresa în instanţa de judecată şi va solicita despăgubiri pentru faptul că din cauza conturilor blocate, unele subdiviziuni au fost debranşate de la energia electrică, iar unii cetăţeni nu au putut beneficia de mijloacele financiare alocate din fondul de rezervă al municipiului Chişinău, chiar dacă existau decizii ale Consiliului municipal în acest sens. 


Direcţia Relaţii Publice,


Primăria mun. Chişinău