Concurs național de arte plastice „Icoana din sufletul copilului”

Descrierea programului 

Inițiativa are drept scop stimularea creativității, valorificării potențialului artistic al elevilor, prin aplicarea unor tehnici specifice artelor plastice și include compartimentele: grafică și pictură (tehnici diverse) și artă decorativă.

La concurs pot participa elevii de la școlile de arte și arte plastice din Republica Moldova.

Perioada de desfășurare a Concursului Național de Arte Plastice „Icoana din sufletul copilului”:

▪Etapa instituțională și recepționarea lucrărilor plastice / decorative - până pe 8 aprilie 2023;

▪Jurizarea lucrărilor - 12 aprilie 2023;

▪Expoziția lucrărilor câștigătoare - 13 / 14 aprilie 2023;

▪Înmânarea diplomelor - 29 aprilie 2023.

Condițiile de participare la concurs:

Concursul este deschis copiilor și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 7-19 ani, fiind divizat în trei categorii:

I - între 7-10 ani

II - între 11 și 15 ani

III - între 16 și 19 ani

Lucrările vor fi prezentate la Școala de Arte „Valeriu Poleakov”, str. Andrei Doga 19/1, sector Râșcani, Chișinău.

Persoană de contact: Raisa Alexa, telefon: 022446022 / 079933882;

Email: alexaraisa1972@gmail.com.

Locul evenimentului pe hartă

Tip: Concurs

Locul evenimentului: Școala de Arte „Valeriu Poleakov”

mun. Chișinău str. Andrei Doga, 19/1.

29.04.2023 - 14:29

Raisa Alexa, telefon: 022446022 / 079933882;