Pagina oficială a Municipiului Chișinău
  • Prima
  • /
  • Astăzi în oraș!
  • /
  • Comunicate de presă
  • /
  • Consultări publice asupra proiectului bugetului municipal Chișinău 2024 cu experți în domeniu, asociații profesionale, sectorul asociativ, activiști civici, alte părți interesate la Pretura Râșcani

(Video) Consultări publice asupra proiectului bugetului municipal Chișinău 2024 cu experți în domeniu, asociații profesionale, sectorul asociativ, activiști civici, alte părți interesate la Pretura Râșcani

   692

Primăria Municipiului Chișinău informează că vineri, 21 iunie 2024 au avut loc consultări publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Chișinău pe anul 2024”, cu participarea experților, a sectorului asociativ, activiști civici, alte părți interesate, precum și cu cetățenii din sectorul Râșcani.

Proiectul de buget municipal Chișinău a fost prezentat de către viceprimarul Olga Ursu și Olesea Pșenițchi, șefa Direcției Generale Finanțe.

Veniturile generale ale bugetului municipal pentru anul 2024 se estimează în sumă de 7,56 miliarde lei, inclusiv transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat, în sumă de 3,99 miliarde lei și cheltuieli în sumă de 8,2 miliarde de lei, cu un sold bugetar de 644 milioane de lei.

Acest sold urmează să fie acoperit în primul rând din contul soldului de mijloace bănești acumulat la sfârșitul anului bugetar 2023. Tot aici intră și vânzarea apartamentelor către populație, procurarea cotei-părți în capitalul social al întreprinderilor municipale și societăți pe acțiuni, dar și primirea/rambursarea împrumuturilor interne și externe.

Șefa Direcției Generale Finanțe a precizat că transferurile de la bugetul de stat constituie 52% din tot cuantumul veniturilor bugetului Capitalei, ceea ce înseamnă că municipiul Chișinău depinde de bugetul de stat în proporție de 52 la sută.

Urmează defalcări din impozitul pe venit de la persoane fizice – 33% și venituri proprii - 12% (taxe locale, impozite pe proprietate etc.).

Cheltuielile bugetare 2024 au fost majorate cu 11% față de anul 2023 și anume cu 850 milioane lei.

Cea mai mare pondere de cheltuieli o constituie domeniul educației -3,9 miliarde, urmate de servicii în domeniul economiei, gospodăria de locuințe și cea de servicii locativ-comunale, cultură, sport, tineret, culte, protecție socială, cheltuieli pentru programe de investiții și reparații capitale cu destinație specială etc.

Viceprimarul Olga Ursu a ținut să remarce că în bugetul municipal 2024, au fost introduse acele proiecte care au început acum unu-doi ani și au un grad mai ridicat de finalizare, dar și proiecte noi, atât în sectoarele municipiului Chișinău, cât și pentru subdiviziunile de profil.

Propunerile venite din partea participanților la dezbateri vor fi analizate și sistematizate, iar dacă se vor dovedi a fi relevante și fezabile vor fi integrate în proiectul final.