Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Desfășurarea Campaniei de salubrizare de toamnă în municipiul Chișinău

   1388

Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 18 septembrie – 30 noiembrie 2023, se va desfășura Campania de salubrizare de toamnă pe teritoriul capitalei. O dispoziție în acest sens a fost semnată de Primarul General, Ion Ceban.

În perioada de referință, autoritățile administrației publice locale vor contribui la îmbunătățirea situației în oraș vizavi de salubrizarea spațiilor verzi (parcuri și scuaruri), străzi și spații aferente drumurilor, sisteme de canalizare, trotuare, stații de așteptare, teritoriile curților blocurilor de locuințe; redresarea stării de lucruri la platourile de acumulare a deșeurilor și depozitarea separată a gunoiului; lichidarea gunoiștilor neautorizate etc.

În Campania de salubrizare de toamnă sunt antrenate toate serviciile gospodărești din capitală: Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, Direcția generală mobilitate urbană, Direcția generală locativ-comunală și amenajare, Î.M. Regia „Autosalubritate”, preturile de sector, dar și gestionarii fondului locativ, inclusiv cei privați, pentru a asigura desfășurarea eficientă a activității de salubrizare a teritoriului municipiului.

Actorii implicați în campania de salubrizare de toamnă vor asigura, pe domenii, realizarea următoarelor activități:

- salubrizarea zonelor de parc, scuaruri, alei și alte zone verzi din teritoriul administrat, tăierea și evacuarea arborilor uscați din curți, din parcuri, de pe alei, de pe aliniamentele stradale; organizarea procesului de plantare a arborilor în zonele verzi din oraș în zonele verzi din oraș;

 - efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenurilor aferente blocurilor de locuințe (curților de bloc), inclusiv a locurilor de joacă pentru copii, a spațiilor verzi, terenurilor de sport, administrate de ÎMGFL-uri, APLP, CCL și alți administratori;

- evacuarea deșeurilor de pe platformele de acumulare și evitarea supraaglomerării acestora, spălarea/dezinfectarea containerelor existente, suplimentarea cu unități noi, în caz de necesitate; depozitarea separată a deșeurilor menajere și a celor vegetale, lichidarea gunoiștilor stihinice;

- menținerea curățeniei la stațiile de așteptare a transportului public și la platformele de colectare a deșeurilor menajere, amplasate pe străzi;

- salubrizarea și evacuarea deșeurilor, inclusiv a celor vegetale, de pe spațiile public aferente străzilor dintre oraș și suburbii, colectarea frunzișului de pe terenurile publice (trotuare, alei, scuaruri etc.)

- salubrizarea teritoriilor cimitirelor și a spațiilor aferente acestora, cu colectarea și evacuarea deșeurilor solide/vegetale;

- salubrizarea mecanizată a bulevardelor, străzilor și trotuarelor, a drumurilor municipiului în perioada de toamnă; curățarea permanentă a receptoarelor de colectare a apelor, a fântânilor și a sistemelor de canalizare pluvială de pe teritoriul orașului.

Totodată, locuitorii capitalei și agenții economici sunt atenționați despre necesitatea menținerii în curățenie a terenurilor aferente caselor de locuit/ teritoriile din preajma imobilelor pe care le administrează, depozitarea separată a deșeurilor: frunziș și gunoi menajer, neadmiterea incendierii deșeurilor de orice proveniență.

În cazul neconformării acestor solicitări, persoanele fizice și juridice sunt pasibile de sancțiuni sub formă de amendă, conform art. 181 al Codului Contravențional al Republicii Moldova.

Angajații din cadrul Aparatului Primăriei, a direcțiilor generale și preturilor de sector vor participa voluntar la acțiuni de salubrizare, în scopul creșterii nivelului de conștientizare a populației privind importanța curățeniei în oraș.