Pagina oficială a Municipiului Chișinău

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de evacuare a deșeurilor non – menajere solide (încărcarea, transportarea, curățarea terenurilor de crengi, frunze, gunoi) pentru necesitatea instituțiilor de învățământ subordonate Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica pentru perioada 2021-31.12.2022, prin procedura de achiziție_COP

   1483