• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Proiect de decizie ,,Cu privire la modificarea denumirii Serviciului social ,,Centrul de Recuperare Activă și Reintegrare Socială a Copiilor și Tinerilor cu Handicap Fizic” de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a statului de personal și organigramei acestuia”
Remis spre consultare publică

Proiect de decizie ,,Cu privire la modificarea denumirii Serviciului social ,,Centrul de Recuperare Activă și Reintegrare Socială a Copiilor și Tinerilor cu Handicap Fizic” de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a statului de personal și organigramei acestuia”

Data publicării: 19.04.2023 08:00

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului organizează, începând cu data de 19 aprilie 2023, consultarea publică a Regulamentul de organizarea și funcționare al Serviciului social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Traian”.

Scopul Serviciului este de a oferi asistență și dezvoltarea abilităților de auto-deservire, în vederea favorizării independenței și integrării lor în societate.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie se referă la dezvoltarea serviciilor specializate și lărgirea arealului acestora prin cuprinderea diagozelor mixte, ce va crea oportunităţi mai bune pentru incluziunea socială, asigurând respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor..

Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului social Centrul de zi pentru copiii cu dizabilități „Traian” reglementează modul de organizare, funcționare, scopul, obiectivele și finanțarea acestuia. În regulament sunt stipulate clar și explicit etapele de organizare, cum ar fi: admiterea beneficiarului în serviciu, evaluarea complexă a solicitantului, planul individualizat de asistență a beneficiarului, monitorizarea și evaluarea, suspendarea și încetarea prestării serviciilor; funcționarea Serviciului, care include competențele serviciului, personalul serviciului și atribuțiile acestuia.

Beneficiarii Serviciului social Centrul de zi pentru copiii cu dizabilități „Traian” sunt copiii cu dizabilități care locuiesc în comunitate/familie și, din cauza unor circumstanțe de orice natură, au abilități sociale reduse, capacitate scăzută de auto deservire, necesitând supraveghere, asistare și suport pe parcursul zilei.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt aprobarea Regulamentul de organizarea și funcționare al Serviciului social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Traian”; îmbunătățirea din punct de vedere a modificării statelor de personal și creării unor condiții indispensabile implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (în continuare Convenția ONU), ratificată de către Republica Moldova prin Legea nr.166 din 09 iulie 2010.

Impactul estimat al proiectului de decizie este determinată de necesitatea creării unor condiții indispensabile implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (în continuare Convenția ONU). Implementarea prezentului Regulament va asigura respectarea drepturilor și participarea activă a copiilor cu dizabilități în societate, va crea oportunități mai bune de incluziune socială, contribuind astfel la realizarea obiectivelor strategice în domeniul protecției copilului.

Centrul de Recuperare Activă și Reintegrare Socială a Copiilor și Tinerilor cu Handicap Fizic (CRARSCTHF) este o subdiviziune a Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului (DGPDC), care şi-a început activitatea la 29 octombrie 2001 în baza Acordului de colaborare încheiat între Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului și reprezentanța UNICEF în Republica Moldova Nr. 5/19 din 06.09.2001.

Din 2001 pînă în prezent Centrul activează în baza regulamentului de organizare și  funcționare aprobat prin Decizia consiliului mun. Chișinău nr. 2/1 din 17.01.2003.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 12 mai 2023, pe adresa doamnei Elena Gratii, specialist principal în cadrul Secției prevenirea separării de familie, pe adresa electronică: elenagrati1991@gmail.com, la numărul de telefon (022) 22 61 00, sau pe adresa str. Alexandru Vlăhuță, 3, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.

Regulamentul de organizarea și funcționare al Serviciului social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Traian” şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sunt disponibile pe pagina web oficială  www.dgpdc.md, sau la sediul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, situat pe adresa  str. Alexandru Vlăhuță, 3, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.

 

 

 

 

Date persoana de contact
Nume, prenume: Elena Gratii
Subdiviziunea: Direcţia generală pentru protecţia drepturilor copilului
Funcția: Specialist principal
Telefon de contact: (022) 22 61 00
Email: elenagrati1991@gmail.com