Inițierea elaborării proiectului

Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea unui nou Regulamentul privind modul și condițiile de acordare a permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale și denumirii oficiale sau istorice a municipiului Chișinău în denumirea întreprinderii și/sau în marca de produs și/sau de servicii”.

Data publicării: 13.02.2023

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău anunță începând cu data de 13.02.2023, inițierea procesului de elaborare a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea unui nou Regulamentul privind modul și condițiile de acordare a permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale și denumirii oficiale sau istorice a municipiului Chișinău în denumirea întreprinderii și/sau în marca de produs și/sau de servicii”. 

Scopul elaborării Regulamentului stabilirea procedurilor clare și transparente privind condițiile de acordare a permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale, setul de documente necesar pentru examinare, condițiile care prevăd anularea permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale, restricțiile de utilizare a simbolicii locale, precum şi termenele de examinare a setului de documente necesar la elaborarea proiectului de decizie a Consiliului Municipiului Chişinău, privind utilizarea simbolicii locale în denumirea întreprinderii și/sau în marca de produs și/sau de servicii.

Necesitatea elaborării Regulamentului nou - prevederile regulamentului anterior, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 53/17, la data de 20.07.2006, sunt învechite, urmează să fie elaborat un nou Regulament, în care vor fi revăzute condițiile de acordare a dreptului de utilizare a simbolicii locale.    

Prevederile de bază ale Regulamentului for fi:

  1. Modul și condițiile de acordare a permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale în denumirea întreprinderii și/sau în marca de produs și/sau de servicii;
  2. Descrierea documentelor ce urmează a fi anexate le cerere de solicitare a permisiunii de utilizare a simbolicii locale;
  3. Termenul pentru care se acordă dreptul de utilizare a simbolicii locale.
  4. Premisele ce duc la anularea permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale în

denumirea întreprinderii și/sau în marca de produs și/sau de servicii

  1. Restricțiile de utilizare a simbolicii locale în denumirea întreprinderii și/sau în marca de produs și/sau de servicii

Proiectul de decizie privind aprobarea Regulamentului va fi elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:

  • Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006  ,,Privind administrația publică locală”;
  • Legea nr.136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”;
  • Legea nr.220/2007 „Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi  întreprinzătorilor individuali”;
  • Legea nr.1163/1997  Codului fiscal, Titlul VII
  • Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 23/2 din 27 decembrie 2022 ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2023 în lectura a doua” (Anexa nr. 9. „Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate de instituțiile publice finanțate de la bugetul municipal Chișinău”).

Propunerile pot fi expediate până la data de 24 februarie 2023, pe adresa: str. Columna, 106 (Direcția generală economie, comerț și turism), sau pe adresa electronică: dgect@cmc.md

Persoana de contact: Veronica Onufrei, Șef Direcție economie, analiză și dezvoltare durabilă, telefon - (022) 26-01-18.

 

 

Date persoana de contact
Nume, prenume: Veronica Onufrei
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: (022) 26-01-18

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md