• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Anunț privind organizarea consultărilor publice pentru aprobarea Regulamentului privind managementul documentelor și petițiilor în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău”
Remis spre consultare publică

Anunț privind organizarea consultărilor publice pentru aprobarea Regulamentului privind managementul documentelor și petițiilor în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău”

Data publicării: 22.04.2021 08:00

Etape

22.04.2021 08:00 Anunț privind organizarea consultărilor publice pentru aprobarea Regulamentului privind managementul documentelor și petițiilor în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău”

Primăria Municipiului Chișinău organizează, începând cu data de 22 aprilie 2021, consultarea publică a proiectului de dispoziție „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind managementul documentelor și petițiilor în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău”.

Scopul proiectului - organizarea și gestionarea unui sistem de circulație a documentelor și petițiilor în corespundere cu standardele actuale în domeniul ținerii lucrărilor de secretariat și arhivare.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de dispoziție - ajustarea Regulamentului la noile prevederi ale legislației.

Prevederile de bază ale proiectului - vizează procedurile operaționale de recepționare, înregistrare, evidență, controlul executării, constituirea dosarelor și arhivarea documentelor și petițiilor în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău.

Beneficiarii proiectului de dispoziție - angajații Primăriei Municipiului Chișinău, persoanele fizice și juridice.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării dispoziției supuse consultării publice -  excluderea dificultăților interne în organizarea lucrului cu documentele.  

Impactul estimat al proiectului de dispoziție - creșterea eficienței operaționale a managementului documentelor și petițiilor în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău.

Proiectul de dispoziție este elaborat în conformitate cu: prevederile Codului administrativ nr. 116/2018 și Legii nr. 91/2014 ,,Privind semnătura electronică și documentul electronic", Hotărârii Guvernului nr. 208/1995 „Pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice și juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor și organizaţiilor Republicii Moldova, Hotărârii Guvernului nr. 115/1996 ,,Pentru aprobarea Instrucțiunilor cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice locale ale Republicii Moldova", precum și alte acte normative.

Recomandările pe marginea proiectului de dispoziție supus consultării publice pot fi expediate până la data de 14 mai 2021, pe adresa electronică: tatiana.bordiniuc@pmc.md sau pe adresa Primăriei municipiului Chișinău: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD 2012, Direcția administrație publică locală. Persoane de contact: Maria Paladi, șef-adjunct, Direcția administrație publică locală, Tatiana Bordiniuc, specialist principal, Direcția administrație publică locală, tel.: 022 201 503; 022 225 529.

Proiectul dispoziției „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind managementul documentelor și petițiilor în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău" este disponibil pe pagina oficială www.chisinau.md.

 

 

Documente anexate

Primăria Municipiului Chișinău organizează, începând cu data de 22 aprilie 2021, consultarea publică a proiectului de dispoziție „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind managementul documentelor și petițiilor în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău”.

Scopul proiectului - organizarea și gestionarea unui sistem de circulație a documentelor și petițiilor în corespundere cu standardele actuale în domeniul ținerii lucrărilor de secretariat și arhivare.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de dispoziție - ajustarea Regulamentului la noile prevederi ale legislației.

Prevederile de bază ale proiectului - vizează procedurile operaționale de recepționare, înregistrare, evidență, controlul executării, constituirea dosarelor și arhivarea documentelor și petițiilor în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău.

Beneficiarii proiectului de dispoziție - angajații Primăriei Municipiului Chișinău, persoanele fizice și juridice.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării dispoziției supuse consultării publice -  excluderea dificultăților interne în organizarea lucrului cu documentele.  

Impactul estimat al proiectului de dispoziție - creșterea eficienței operaționale a managementului documentelor și petițiilor în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău.

Proiectul de dispoziție este elaborat în conformitate cu: prevederile Codului administrativ nr. 116/2018 și Legii nr. 91/2014 ,,Privind semnătura electronică și documentul electronic", Hotărârii Guvernului nr. 208/1995 „Pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice și juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor și organizaţiilor Republicii Moldova, Hotărârii Guvernului nr. 115/1996 ,,Pentru aprobarea Instrucțiunilor cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice locale ale Republicii Moldova", precum și alte acte normative.

Recomandările pe marginea proiectului de dispoziție supus consultării publice pot fi expediate până la data de 14 mai 2021, pe adresa electronică: tatiana.bordiniuc@pmc.md sau pe adresa Primăriei municipiului Chișinău: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD 2012, Direcția administrație publică locală. Persoane de contact: Maria Paladi, șef-adjunct, Direcția administrație publică locală, Tatiana Bordiniuc, specialist principal, Direcția administrație publică locală, tel.: 022 201 503; 022 225 529.

Proiectul dispoziției „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind managementul documentelor și petițiilor în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău" este disponibil pe pagina oficială www.chisinau.md.