• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice asupra Caietului de sarcini (Tema Program) pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău
Remis spre consultare publică

ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice asupra Caietului de sarcini (Tema Program) pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău

Data publicării: 12.04.2021 08:00

Etape

12.04.2021 08:00 ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice asupra Caietului de sarcini (Tema Program) pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău

 

Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău iniţiază, începând cu data de 12.04.2021, consultarea publică a Caietului de sarcini (Tema Program) pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău.

Scopul proiectului: Elaborarea  Planului  Urbanistic  General  va  fi  asigurată  în  conformitate  cu  prevederile documentației de urbanism ierarhic superioare (Planul de Amenajare a Teritoriului Național și  Planul  de  Amenajare  a  Teritoriului  Municipiului  Chișinău),  și  pe  baza  unor  studii  de fundamentare, prognoze și scenarii de dezvoltare a orașului pe termen lung (până în anul 2035), cu definirea principalilor parametri de dezvoltare, inclusiv: 

- Asigurarea dezvoltării durabile integrate a teritoriului în conformitate cu obiectivele ONU de dezvoltare durabilă 2030;

- Dezvoltarea  unei  viziuni  comprehensive  pentru  amenajarea  teritoriului,  în  baza potențialului, oportunităților, problemelor și limitărilor existente ;

- Dezvoltarea scenariilor de dezvoltare teritorială și determinarea soluțiilor optime de planificare urbană;

- Dezvoltarea  scenariilor  de  dezvoltare  socio-economică  și  determinarea  soluțiilor optime de consolidare a factorilor de competitivitate;

- Determinarea  principalelor  zone  pentru  implementarea  sarcinilor  prioritare  și  a zonelor de dezvoltare a teritoriului.

Beneficiarii proiectului: Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a Consiliului municipal Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, mun. Chişinău, Republica Moldova, tel/fax (022) 228-110, www.chisinau.md, e-mail: dgaurf@cmc.md).

Rezultatele scontate: Ajustarea și definitivarea Caietului de sarcini (Tema Program) pentru elaborarea Planului Urbanistic General al orașului Chișinău.

Recomandările şi comentariile pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până pe data de  28.04.2021 dlui Butnaru Vadim, pe adresa electronică: dgaurf@cmc.md, la numărul de telefon 022-21-22-04, sau pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare (cu menţiunea PUG). De asemenea, se vor organiza consultări pe segmente tip grupuri țintă (focus grup), constituite din mai multe mese rotunde pentru a acoperi toate părțile cointeresate. Pentru anunțurile referitor la organizarea meselor rotunde (online), vă invităm sa monitorizați paginile web a PMC - www.chisinau.md și a DGAURF - www.dgaruf.md .

Dezbaterile publice vor avea loc pe data de 30.04.2021.

 

Materiale anexate:

- Nota informativă

- Caiet de sarcini (Tema Program) pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău

- Dispoziția nr. 166-d din 12 aprilie 2021 ,,Cu privire la inițierea consultărilor publice asupra Caietului de sarcini pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău”

 

 

 

Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău iniţiază, începând cu data de 12.04.2021, consultarea publică a Caietului de sarcini (Tema Program) pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău.

Scopul proiectului: Elaborarea  Planului  Urbanistic  General  va  fi  asigurată  în  conformitate  cu  prevederile documentației de urbanism ierarhic superioare (Planul de Amenajare a Teritoriului Național și  Planul  de  Amenajare  a  Teritoriului  Municipiului  Chișinău),  și  pe  baza  unor  studii  de fundamentare, prognoze și scenarii de dezvoltare a orașului pe termen lung (până în anul 2035), cu definirea principalilor parametri de dezvoltare, inclusiv: 

- Asigurarea dezvoltării durabile integrate a teritoriului în conformitate cu obiectivele ONU de dezvoltare durabilă 2030;

- Dezvoltarea  unei  viziuni  comprehensive  pentru  amenajarea  teritoriului,  în  baza potențialului, oportunităților, problemelor și limitărilor existente ;

- Dezvoltarea scenariilor de dezvoltare teritorială și determinarea soluțiilor optime de planificare urbană;

- Dezvoltarea  scenariilor  de  dezvoltare  socio-economică  și  determinarea  soluțiilor optime de consolidare a factorilor de competitivitate;

- Determinarea  principalelor  zone  pentru  implementarea  sarcinilor  prioritare  și  a zonelor de dezvoltare a teritoriului.

Beneficiarii proiectului: Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a Consiliului municipal Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, mun. Chişinău, Republica Moldova, tel/fax (022) 228-110, www.chisinau.md, e-mail: dgaurf@cmc.md).

Rezultatele scontate: Ajustarea și definitivarea Caietului de sarcini (Tema Program) pentru elaborarea Planului Urbanistic General al orașului Chișinău.

Recomandările şi comentariile pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până pe data de  28.04.2021 dlui Butnaru Vadim, pe adresa electronică: dgaurf@cmc.md, la numărul de telefon 022-21-22-04, sau pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare (cu menţiunea PUG). De asemenea, se vor organiza consultări pe segmente tip grupuri țintă (focus grup), constituite din mai multe mese rotunde pentru a acoperi toate părțile cointeresate. Pentru anunțurile referitor la organizarea meselor rotunde (online), vă invităm sa monitorizați paginile web a PMC - www.chisinau.md și a DGAURF - www.dgaruf.md .

Dezbaterile publice vor avea loc pe data de 30.04.2021.

 

Materiale anexate:

- Nota informativă

- Caiet de sarcini (Tema Program) pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău

- Dispoziția nr. 166-d din 12 aprilie 2021 ,,Cu privire la inițierea consultărilor publice asupra Caietului de sarcini pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău”