• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de dispoziție „Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei teritoriale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău și a componenței acesteia”
Remis spre consultare publică

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de dispoziție „Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei teritoriale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău și a componenței acesteia”

Data publicării: 08.09.2020 08:00

Etape

08.09.2020 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de dispoziție „Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei teritoriale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău și a componenței acesteia”

 

Primăria municipiului Chișinău iniţiază, începând cu data de 08 septembrie 2020 consultarea publică a proiectului de dispoziție a Primarului General „Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei teritoriale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău și a componenței acesteia”.

Scopul proiectului este de a reglementa activitatea, modul de organizare și funcția Comisiei teritoriale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău.

Comisia teritorială pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău este un organ consultativ, creat în scopul coordonării și monitorizării activității de prevenire și combatere a traficului de ființe umane la nivelul municipiului Chișinău și consolidării parteneriatelor între instituțiile publice, organizațiile necomerciale și sectorul privat.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de dispoziție este de a implementa prevederile Legii nr. 241/2005 „Privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane”, Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 „Privind aprobarea Regulamentului - cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane”, Hotărârii Guvernului nr. 228/2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire” și de a spori conlucrarea între autorităţile publice locale, organizațiile guvernamentale, nonguvernamentale privind implementarea măsurilor de prevenire și combatere a traficului de ființe umane. 

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

1) Asigurarea suportului necesar subdiviziunilor  Administrației publice locale Chișinău, membrilor Comisiei teritoriale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău, membrilor echipei multidisciplinare întru realizarea acțiunilor privind  prevenirea și combaterea traficului de ființe umane; 

2)  Realizarea activităților de prevenire și combatere a traficului de ființe umane, traficului de copii, prevăzute în planul de activitate al Comisiei, inclusiv în documentele de politici și cadrul legal din domeniul prevenirii și combaterii TFU;

Asigurarea informării populației despre pericolul, consecinţele fenomenului traficului de fiinţe umane şi a fenomenelor conexe; 

3) Asigurarea asistenței sociale, protecției și reintegrării victimelor TFU, asistenței prezumatelor victime ale TFU;

4) Analiza informaţiilor despre realizarea politicii antitrafic și planificare;

5) Asigurarea consolidării parteneriatelor între instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale, confesiunile religioase.

Beneficiarii proiectului de dispoziție sunt cetățeni municipiului Chișinău, prezumatele/victimele traficului de ființe umane  din municipiului Chișinău. 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării dispoziții supuse consultării publice sunt:

1) Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău.

2) Informarea populației municipiului Chișinău, copiilor de vârstă școlară despre fenomenul traficului de ființe umane, a riscurilor existente și consecințele acestui fenomen.

Impactul estimat al proiectului de dispoziție este:

- Consolidarea relațiilor de conlucrare și stabilirea unui dialog eficient și constant între autoritățile administrației publice municipale Chișinău, instituțiile guvernamentale și neguvernamentale în prevenirea și combaterea traficului de ființe umane.

Proiectul de dispoziție este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

1. Legea nr. 241/2005 „Privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane”;

2. Hotărârea Guvernului nr. 234/2008 „Privind aprobarea Regulamentului - cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane”;

3. Hotărârea Guvernului nr. 228/2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire”;

4. Hotărârea Guvernului nr. 461/2018 „Cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia”. 

Recomandările pe marginea proiectului de dispoziție supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 25 septembrie 2020, dnei Irina CERTAN, șef al Secției social-umanitare și relații interetnice din cadrul Direcției administrație publică locală, pe adresa electronică: irinacertan@rambler.ru, la numărul de telefon: 022-20-17-42 sau pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, bir. 9 (etajul 1).

Fișiere anexate:

- Dispoziție „Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei teritoriale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău și a componenței acesteia”

- Componența nominală a Comisiei

- Notă informativă 

- Regulamentului Comisiei teritoriale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău și a componenței acesteia

 

 

 

 

 

 

Primăria municipiului Chișinău iniţiază, începând cu data de 08 septembrie 2020 consultarea publică a proiectului de dispoziție a Primarului General „Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei teritoriale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău și a componenței acesteia”.

Scopul proiectului este de a reglementa activitatea, modul de organizare și funcția Comisiei teritoriale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău.

Comisia teritorială pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău este un organ consultativ, creat în scopul coordonării și monitorizării activității de prevenire și combatere a traficului de ființe umane la nivelul municipiului Chișinău și consolidării parteneriatelor între instituțiile publice, organizațiile necomerciale și sectorul privat.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de dispoziție este de a implementa prevederile Legii nr. 241/2005 „Privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane”, Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 „Privind aprobarea Regulamentului - cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane”, Hotărârii Guvernului nr. 228/2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire” și de a spori conlucrarea între autorităţile publice locale, organizațiile guvernamentale, nonguvernamentale privind implementarea măsurilor de prevenire și combatere a traficului de ființe umane. 

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

1) Asigurarea suportului necesar subdiviziunilor  Administrației publice locale Chișinău, membrilor Comisiei teritoriale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău, membrilor echipei multidisciplinare întru realizarea acțiunilor privind  prevenirea și combaterea traficului de ființe umane; 

2)  Realizarea activităților de prevenire și combatere a traficului de ființe umane, traficului de copii, prevăzute în planul de activitate al Comisiei, inclusiv în documentele de politici și cadrul legal din domeniul prevenirii și combaterii TFU;

Asigurarea informării populației despre pericolul, consecinţele fenomenului traficului de fiinţe umane şi a fenomenelor conexe; 

3) Asigurarea asistenței sociale, protecției și reintegrării victimelor TFU, asistenței prezumatelor victime ale TFU;

4) Analiza informaţiilor despre realizarea politicii antitrafic și planificare;

5) Asigurarea consolidării parteneriatelor între instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale, confesiunile religioase.

Beneficiarii proiectului de dispoziție sunt cetățeni municipiului Chișinău, prezumatele/victimele traficului de ființe umane  din municipiului Chișinău. 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării dispoziții supuse consultării publice sunt:

1) Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău.

2) Informarea populației municipiului Chișinău, copiilor de vârstă școlară despre fenomenul traficului de ființe umane, a riscurilor existente și consecințele acestui fenomen.

Impactul estimat al proiectului de dispoziție este:

- Consolidarea relațiilor de conlucrare și stabilirea unui dialog eficient și constant între autoritățile administrației publice municipale Chișinău, instituțiile guvernamentale și neguvernamentale în prevenirea și combaterea traficului de ființe umane.

Proiectul de dispoziție este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

1. Legea nr. 241/2005 „Privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane”;

2. Hotărârea Guvernului nr. 234/2008 „Privind aprobarea Regulamentului - cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane”;

3. Hotărârea Guvernului nr. 228/2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire”;

4. Hotărârea Guvernului nr. 461/2018 „Cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia”. 

Recomandările pe marginea proiectului de dispoziție supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 25 septembrie 2020, dnei Irina CERTAN, șef al Secției social-umanitare și relații interetnice din cadrul Direcției administrație publică locală, pe adresa electronică: irinacertan@rambler.ru, la numărul de telefon: 022-20-17-42 sau pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, bir. 9 (etajul 1).

Fișiere anexate:

- Dispoziție „Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei teritoriale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău și a componenței acesteia”

- Componența nominală a Comisiei

- Notă informativă 

- Regulamentului Comisiei teritoriale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău și a componenței acesteia