• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Pentru operarea de modificări la decizia nr. 25/1 din 29.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021”
Remis spre consultare publică

ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Pentru operarea de modificări la decizia nr. 25/1 din 29.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021”

Data publicării: 27.04.2021 08:00

Etape

27.04.2021 08:00 ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Pentru operarea de modificări la decizia nr. 25/1 din 29.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021”

Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău inițiază, începând cu data de 27.04.2021, consultarea publică a proiectului de decizie „Pentru operarea de modificări la decizia nr. 25/1 din 29.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021”.

Scopul proiectului este: ajustarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 25/1 din 29.12.2020 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021” cu modificările operate în Titlul VII al Codului fiscal prin Legea nr. 257/2020.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului este: conformarea legislației în vigoare.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: prin proiectul de decizie se introduc prevederi întru eliminarea situațiilor în care cotele taxelor stabilite prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 25/1 din 29.12.2020 depășesc cotele maxime stabilite în anexa la Titlul VII al Codului fiscal. 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care dispun de obiecte ale impunerii.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

a) asigurarea previzibilității activităţii de întreprinzător a agenților economici;

b) asigurarea principiului echitabilităţii (proporţionalităţii) în raporturile dintre unitatea administrativ-teritorială şi întreprinzător;

c) asigurarea calculării corecte și vărsării depline a plăților taxelor locale în buget.

Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea plăților planificate în buget de la încasarea taxelor locale.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: art.  288-298 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 1163/1997, cap. VII „Taxele locale”, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 (2) pct. 3 lit. a) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, în temeiul art. 14 (2) lit. a), art. 19 (4) din Legea nr. 436/2006 „Privind administraţia publică locală”. 

Recomandările asupra proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 19.05.2021 pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012 sau la adresa electronică: marina.andreeva.dgf@cmc.md. Persoana de contact -  Marina Andreeva, șef de secție, tel. (022)222701.

Proiectul de decizie „Pentru operarea de modificări la decizia nr. 25/1 din 29.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md

Materiale anexate:

- Proiect de decizie 

- Notă informativă

Documente anexate

Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău inițiază, începând cu data de 27.04.2021, consultarea publică a proiectului de decizie „Pentru operarea de modificări la decizia nr. 25/1 din 29.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021”.

Scopul proiectului este: ajustarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 25/1 din 29.12.2020 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021” cu modificările operate în Titlul VII al Codului fiscal prin Legea nr. 257/2020.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului este: conformarea legislației în vigoare.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: prin proiectul de decizie se introduc prevederi întru eliminarea situațiilor în care cotele taxelor stabilite prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 25/1 din 29.12.2020 depășesc cotele maxime stabilite în anexa la Titlul VII al Codului fiscal. 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care dispun de obiecte ale impunerii.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

a) asigurarea previzibilității activităţii de întreprinzător a agenților economici;

b) asigurarea principiului echitabilităţii (proporţionalităţii) în raporturile dintre unitatea administrativ-teritorială şi întreprinzător;

c) asigurarea calculării corecte și vărsării depline a plăților taxelor locale în buget.

Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea plăților planificate în buget de la încasarea taxelor locale.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: art.  288-298 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 1163/1997, cap. VII „Taxele locale”, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 (2) pct. 3 lit. a) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, în temeiul art. 14 (2) lit. a), art. 19 (4) din Legea nr. 436/2006 „Privind administraţia publică locală”. 

Recomandările asupra proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 19.05.2021 pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012 sau la adresa electronică: marina.andreeva.dgf@cmc.md. Persoana de contact -  Marina Andreeva, șef de secție, tel. (022)222701.

Proiectul de decizie „Pentru operarea de modificări la decizia nr. 25/1 din 29.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md

Materiale anexate:

- Proiect de decizie 

- Notă informativă