• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 10/22 din 22.10.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și statelor de personal ale Centrului de zi de socializare și dezvoltare a copiilor cu necesități speciale „Atenție”
Remis spre consultare publică

Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 10/22 din 22.10.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și statelor de personal ale Centrului de zi de socializare și dezvoltare a copiilor cu necesități speciale „Atenție”

Data publicării: 31.07.2020 08:00

Etape

31.07.2020 08:00 Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 10/22 din 22.10.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și statelor de personal ale Centrului de zi de socializare și dezvoltare a copiilor cu necesități speciale „Atenție”

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului a Consiliului municipal Chişinău, iniţiază începând cu data de 31.07.2020, consultarea publică a proiectului de decizie  „Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 10/22 din 22.10.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și statelor de personal ale Centrului de zi de socializare și dezvoltare a copiilor cu necesități speciale „Atenție” prin propunerea unui regulament nou, și anume: Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de recuperare a copiilor cu dizabilități „Atenție” și aprobarea statelor de personal.

Scopul proiectului este: Modificarea Regulamentului Centrului cu racordarea la prevederile legislației în vigoare, adaptarea serviciilor prestate de Centru la necesitățile beneficiarilor, copiilor cu dizabilități pentru a asigura incluziunea socială a acestora,  dezvoltarea competențelor și abilităților copiilor de auto-deservire prin implicarea activă în diverse activității distractive, culturale, terapii ocupaționale.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: Aprobarea într-o nouă redacție a Regulamentului cu privirea la organizarea şi funcționarea Centrului şi a statelor de personal.

Impactul estimat al proiectului de decizie: Asigurarea respectării drepturilor copiilor cu dizabilități prin acordarea serviciilor de calitate, diminuarea sau prevenirea fenomenelor negative precum discriminarea și instituționalizarea copiilor cu dizabități.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 338 din 15.12.1994 ,,Privind drepturile copilului”, Legea nr.123 din 18.06.2010 „Cu privire la serviciile sociale”, Legea nr. 60/2012 „Privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”, Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, Hotărârea Guvernului nr. 569 din 19.11.2019, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități” și a Standardelor minime de calitate.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 12.08.2020, pe adresa Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului: chisinaudmpdc@gmail.com , persoana de contact: Vera Pșeneac, tel.: 022-24-27-02.

Proiectul de decizie

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului a Consiliului municipal Chişinău, iniţiază începând cu data de 31.07.2020, consultarea publică a proiectului de decizie  „Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 10/22 din 22.10.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și statelor de personal ale Centrului de zi de socializare și dezvoltare a copiilor cu necesități speciale „Atenție” prin propunerea unui regulament nou, și anume: Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de recuperare a copiilor cu dizabilități „Atenție” și aprobarea statelor de personal.

Scopul proiectului este: Modificarea Regulamentului Centrului cu racordarea la prevederile legislației în vigoare, adaptarea serviciilor prestate de Centru la necesitățile beneficiarilor, copiilor cu dizabilități pentru a asigura incluziunea socială a acestora,  dezvoltarea competențelor și abilităților copiilor de auto-deservire prin implicarea activă în diverse activității distractive, culturale, terapii ocupaționale.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: Aprobarea într-o nouă redacție a Regulamentului cu privirea la organizarea şi funcționarea Centrului şi a statelor de personal.

Impactul estimat al proiectului de decizie: Asigurarea respectării drepturilor copiilor cu dizabilități prin acordarea serviciilor de calitate, diminuarea sau prevenirea fenomenelor negative precum discriminarea și instituționalizarea copiilor cu dizabități.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 338 din 15.12.1994 ,,Privind drepturile copilului”, Legea nr.123 din 18.06.2010 „Cu privire la serviciile sociale”, Legea nr. 60/2012 „Privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”, Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, Hotărârea Guvernului nr. 569 din 19.11.2019, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități” și a Standardelor minime de calitate.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 12.08.2020, pe adresa Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului: chisinaudmpdc@gmail.com , persoana de contact: Vera Pșeneac, tel.: 022-24-27-02.

Proiectul de decizie