• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la înfiinţarea Serviciului social ,,Locuinţă Socială Asistată” de către instituţia privată A.O. ,,New Hope Moldova”
Remis spre consultare publică

Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la înfiinţarea Serviciului social ,,Locuinţă Socială Asistată” de către instituţia privată A.O. ,,New Hope Moldova”

Data publicării: 31.07.2020 08:00

Etape

31.07.2020 08:00 Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la înfiinţarea Serviciului social ,,Locuinţă Socială Asistată” de către instituţia privată A.O. ,,New Hope Moldova”

 

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului a Consiliului municipal Chişinău, iniţiază începând cu data de 31.07.2020, consultarea publică a proiectului de decizie  „Cu privire la înființarea Serviciului social ,,Locuință Socială Asistată” de către instituţia privată A.O. ,,New Hope Moldova”

Scopul proiectului este: Dezvoltarea și diversificarea în municipiul Chișinău a serviciilor de protecție destinate copiilor şi tinerilor aflați în situație de risc.

Practica asistenței adolescenților rămași fără ocrotire părintească şi rămaşi temporar fără ocrotire părintească aflaţi în evidenţa autorităţilor tutelare demonstrează că unul din grupurile mai problematice şi vulnerabile este reprezentat de tinerii care au atins vârsta ieșirii din sistemul serviciilor de îngrijire. 

Prevederile de bază ale proiectului sunt: Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Serviciului social ,,Locuinţă Socială Asistată” și a statelor de personal.  

Impactul estimat al proiectului de decizie: Prin înființarea Serviciului copiii şi tinerii aflați în situaţii dificile vor beneficia de suportul specialiştilor în funcţie de necesităţile beneficiarilor:

·        găzduire pe o perioadă determinată de timp;

·        consiliere şi asistență specializată;

·        formarea deprinderilor de viaţă independentă;

·        suport informațional şi orientării profesionale sau identificării unui loc de muncă;

·        facilitarea la accesul serviciilor din comunitate;

·        susţinere în procesul de integrare socio-profesional.

 Majoritatea copiilor şi tinerilor rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţii instituţiilor rezidenţiale şi care au ieşit din servicii de îngrijire, se confruntă cu dificultăţi de incluziune socială, cu noile condiţii de viaţă independenţă, de lipsa unui loc de trai în perioada post plasament şi de aceea necesită sprijinul autorităţilor responsabile pentru facilitarea incluziunii socio-profesionale.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 338 din 15.12.1994 Privind drepturile copilului”, Legea nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți”, Legea nr. 123 din 18.06.2010 „Cu privire la serviciile sociale”, Legea nr. 547-XV din 25.12.2003 „Asistenței sociale”, Legea nr. 215 din 29.07.2016 „Cu privire la tineret”, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. h), p) şi y), alin. (3) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 6 alin. (2) pct. 2) lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chişinău. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 12.08.2020, pe adresa Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului: chisinaudmpdc@gmail.com, Persoana de contact: Vera Pșeneac, tel.: 022-24-27-02. 

 Proiectul deciziei menţionat şi nota informativă sunt disponibile pe pagina oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md şi a Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului www.dmpdc.md.

Proiectul de decizie

 

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului a Consiliului municipal Chişinău, iniţiază începând cu data de 31.07.2020, consultarea publică a proiectului de decizie  „Cu privire la înființarea Serviciului social ,,Locuință Socială Asistată” de către instituţia privată A.O. ,,New Hope Moldova”

Scopul proiectului este: Dezvoltarea și diversificarea în municipiul Chișinău a serviciilor de protecție destinate copiilor şi tinerilor aflați în situație de risc.

Practica asistenței adolescenților rămași fără ocrotire părintească şi rămaşi temporar fără ocrotire părintească aflaţi în evidenţa autorităţilor tutelare demonstrează că unul din grupurile mai problematice şi vulnerabile este reprezentat de tinerii care au atins vârsta ieșirii din sistemul serviciilor de îngrijire. 

Prevederile de bază ale proiectului sunt: Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Serviciului social ,,Locuinţă Socială Asistată” și a statelor de personal.  

Impactul estimat al proiectului de decizie: Prin înființarea Serviciului copiii şi tinerii aflați în situaţii dificile vor beneficia de suportul specialiştilor în funcţie de necesităţile beneficiarilor:

·        găzduire pe o perioadă determinată de timp;

·        consiliere şi asistență specializată;

·        formarea deprinderilor de viaţă independentă;

·        suport informațional şi orientării profesionale sau identificării unui loc de muncă;

·        facilitarea la accesul serviciilor din comunitate;

·        susţinere în procesul de integrare socio-profesional.

 Majoritatea copiilor şi tinerilor rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţii instituţiilor rezidenţiale şi care au ieşit din servicii de îngrijire, se confruntă cu dificultăţi de incluziune socială, cu noile condiţii de viaţă independenţă, de lipsa unui loc de trai în perioada post plasament şi de aceea necesită sprijinul autorităţilor responsabile pentru facilitarea incluziunii socio-profesionale.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 338 din 15.12.1994 Privind drepturile copilului”, Legea nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți”, Legea nr. 123 din 18.06.2010 „Cu privire la serviciile sociale”, Legea nr. 547-XV din 25.12.2003 „Asistenței sociale”, Legea nr. 215 din 29.07.2016 „Cu privire la tineret”, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. h), p) şi y), alin. (3) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 6 alin. (2) pct. 2) lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chişinău. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 12.08.2020, pe adresa Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului: chisinaudmpdc@gmail.com, Persoana de contact: Vera Pșeneac, tel.: 022-24-27-02. 

 Proiectul deciziei menţionat şi nota informativă sunt disponibile pe pagina oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md şi a Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului www.dmpdc.md.

Proiectul de decizie