• Prima
 • /
 • Procesul decizional
 • /
 • ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale a municipiului Chișinău”
Remis spre consultare publică

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale a municipiului Chișinău”

Data publicării: 11.08.2023 08:00

Direcția Generală economie, comerț și turism a Consiliului Municipal Chișinău inițiază, începând cu data de 11.08.2023, consultarea publică asupra proiectului de decizie CMC „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale a municipiului Chișinău.

Scopul proiectului de decizie stabilirea procedurilor clare și transparente privind condițiile de acordare a permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale a municipiului Chișinău în denumirea, logoul, sigla persoanei juridice și/sau subdiviziunii structurale ale acesteia precum și în componența mărcii de produs și/sau servicii.

Necesitatea elaborării Regulamentului nou - prevederile Regulamentului anterior, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 53/17, la data de 20.07.2006, nu sunt actuale. În noul Regulament vor fi revizuite condițiile de acordare a dreptului de utilizare a simbolicii locale a municipiului Chișinău.    

Prevederile de bază ale Regulamentului:

 1. Modul și condițiile de acordare a permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale a municipiului Chișinău în denumirea, logoul, sigla persoanei juridice persoanei juridice și/sau subdiviziunii structurale ale acesteia precum și în componența mărcii de produs și/sau servicii;
 2. Formularul de cerere pentru acordarea permisiunii de utlizare a simbolicii locale, completat de solicitant în adresa Consiliului Municipal Chișinău și setul de documente necesar a fi anexat la cerere;
 3. Premisele ce pot duce la refuzul acordării permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale;
 4. Condițiile în care Consiliul Municipal Chișinău poate anula permisiunea de utilizare a simbolicii locale a municipiului Chișinău;
 1. Restricțiile de utilizare a simbolicii locale a municipiului Chișinău în denumirea persoanei juridice și/sau subdiviziunii structurale ale acesteia precum și în componența mărcii de produs și/sau servicii.

Proiectul de decizie privind aprobarea Regulamentului va fi elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:

 • Legea nr. 764/2001 „Privind organizarea administrativ – teritorială a Republicii Moldova”;
 • Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006  ,,Privind administrația publică locală”;
 • Legea nr.136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”;
 • Legea nr.220/2007 „Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali”;
 • Titlului VII al Codului fiscal din Legea nr.1163/1997;
 • Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 23/2 din 27 decembrie 2022 ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2023 în lectura a doua” (Anexa nr. 9. „Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate de instituțiile publice finanțate de la bugetul municipal Chișinău).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la 01.09.2023, pe adresa: str. Columna, 106 (Direcția generală economie, comerț și turism), sau la adresa electronică: dgect@cmc.md.

Persoanele de contact:

Dna Veronica Onufrei, Șef Direcție economie, analiză și dezvoltare durabilă a DGECT, telefon - (022) 26 01 18;

Dna Cornelia Bulat, specialist principal în cadrul Direcției economie, analiză și dezvoltare durabilă a DGECT, telefon - (022) 22 33 16.

Date persoana de contact
Nume, prenume: Veronica Onufrei
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: (022) 26 01 18
Email: dgect@cmc.md