• Prima
 • /
 • Procesul decizional
 • /
 • ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de efectuare a monitoringului financiar și corporativ a întreprinderilor municipale și societăților comerciale cu cota de participare a Consiliului municipal Chișinău în capitalul social”
Remis spre consultare publică

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de efectuare a monitoringului financiar și corporativ a întreprinderilor municipale și societăților comerciale cu cota de participare a Consiliului municipal Chișinău în capitalul social”

Data publicării: 10.08.2023 08:00

Direcția Generală economie, comerț și turism a Consiliului Municipal Chișinău inițiază, începând cu data de 10 august 2023, consultarea publică asupra proiectului de decizie CMC „Cu privire la aprobarea Regulamentului de efectuare a monitoringului financiar și corporativ a întreprinderilor municipale și societăților comerciale cu cota de participare a CMC în capitalul social”.

Scopul proiectului de decizie stabilirea procedurilor interne de desfășurare a monitoring-ului financiar și corporativ al activității întreprinderilor municipale, instituțiilor medico-sanitare publice și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar al Consiliului municipal Chișinău, de prelucrare și valorificare a informației obținute de către toate părțile implicate în proces, pentru sporirea eficienței utilizării patrimoniului public administrat de către entitățile vizate precum și gestionarea efectivă a alocațiilor financiare oferite acestora din bugetul municipiului Chișinău.

Necesitatea elaborării proiectului de decizie -  reieșind din faptul că, până în prezent, la nivel local, nu a fost aprobat un act normativ care ar reglementa procesul de efectuare a monitoringului financiar și corporativ a întreprinderilor municipale și societăților comerciale cu cota de participare a Consiliului municipal Chișinău în capitalul social, Direcția generală economie, comerț și turism  a elaborate prezentul proiect de decizie.

Proiectul de decizie privind aprobarea Regulamentului este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:

 • Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
 • Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale;
 • Legea nr. 181/ 2014 finanțelor publice si responsabilităților bugetar fiscale;
 • Legea nr. 136 din 17.06.2016 cu privire la statutul municipiului Chișinău
 • Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
 • Hotărârea Guvernului nr. 56 din 17.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al autorităților publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat/ municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public.

 

Propunerile și recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la 01 septembrie 2023pe adresa: str. Columna, 106 (Direcția generală economie, comerț și turism), sau pe adresa electronică: dgect@cmc.md sau deadd.dgect@cmc.md.

Persoane de contact:

 • Dna Veronica Onufrei, șef al Direcției economie, analiză și dezvoltare durabilă din cadrul Direcției generale economie, comerț și turism a CMC, tel: (022) 26-01-18;
 • Dna Aliona Volcova, șef al Secției monitoring al întreprinderilor municipal și evidența ajutoarelor de stat din cadrul Direcției economie, analiză și dezvoltare durabilă, tel: (022) 22-91-76
Date persoana de contact
Nume, prenume: Veronica Onufrei
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: (022) 26-01-18
Email: dgect@cmc.md
Email 2: deadd.dgect@cmc.md
 
Nume, prenume: Aliona Volcova
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: (022) 22-91-76