• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului Administrației Publice Locale Chișinău privind mecanismul de consultare publică a cetățenilor în procesul decizional (în redacție nouă)”
Remis spre consultare publică

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului Administrației Publice Locale Chișinău privind mecanismul de consultare publică a cetățenilor în procesul decizional (în redacție nouă)”

Data publicării: 22.10.2021 08:00

Etape

22.10.2021 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului Administrației Publice Locale Chișinău privind mecanismul de consultare publică a cetățenilor în procesul decizional (în redacție nouă)”

Primăria municipiului Chişinău organizează, începând cu data de 22 octombrie 2021 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului Administrației Publice Locale Chișinău privind mecanismul de consultare publică a cetățenilor în procesul decizional (în redacție nouă)”.

Scopul proiectului este axat pe promovarea transparenței decizionale în cadrul Administrației Publice Locale Chișinău și stimularea participării cetățenilor la luarea deciziilor ce vizează municipiul Chișinău, în scopul adoptării unor decizii mai bune și transparente, în interesul tuturor. Obiectivul general este orientat spre îmbunătățirea mecanismului de consultare publică a proiectelor de decizie inițiate și elaborate de către subdiviziunile structurale ale Primăriei municipiului Chișinău și Consiliul municipal Chișinău.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este determinată de necesitatea îmbunătățirii calității deciziilor elaborate și adoptate cu participarea cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate.

Prevederile de bază ale proiectului: Proiectul de regulament oferă posibilitate cetățenilor de a participa la procesul de elaborare a actelor normative și de luare a deciziilor administrative, prin transmiterea de recomandări și sugestii scrise, respectiv prin participarea la ședințele/dezbaterile publice organizate de către municipalitate. Proiectul de regulament stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul Primăriei municipiului Chișinău, stabilește procedurile și etapele de organizare a consultărilor publice, prevede procesul de consultare a cetățenilor și asociațiilor acestora, reglementează dreptul de participare la procesul decizional, stabilește atribuțiile coordonatorului procesului de consultare publică și a subdiviziunilor structurale ale Primăriei municipiului Chișinău în procesul decizional.

Beneficiarii proiectului de decizie: Administrația Publică Locală Chișinău, cetățenii orașului, asociațiile constituite în corespundere cu legea, alte părți interesate.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: creșterea nivelului de responsabilitate din partea subdiviziunilor autor - responsabile de elaborarea proiectelor de decizie, sporirea gradului de implicare a cetățenilor și atingerea unui grad înalt de transparență, corectitudine în deciziile finale aprobate în cadrul Administrației Publice Locale Chișinău.

Impactul estimat al proiectului de decizie este direcționat către stabilirea unui mecanism clar și eficient privind procedurile de consultare publică, creșterea încrederii societății în forța și importanța actelor normative, dar și îmbunătățirea relației de încredere între Administrația Publică Locală Chișinău și cetățean, prin stabilirea unor mecanisme eficiente și durabile de dialog.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

1.      Legea fundamentală a Republicii Moldova - Constituţia, 1994.

2.      Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie.

3.      Legea privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din  13.11.2008.

4.      Hotărârea nr. 967 din 09-08-2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.

5.      Legea nr. 100 din  22.12.2017 cu privire la actele normative.

În vederea eficientizării elaborării proiectului Regulamentului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, care urmează a fi transmise până la data de 12 noiembrie 2021, ora 17:00, în format electronic, la adresa de e-mail: drp@pmc.md, cu specificarea: „Regulament consultarea publică". Orice recomandare și sugestie la acest subiect pentru noi este binevenită. Recomandările vor fi expuse în tabelul de divergențe, se anexează. 

Persoana responsabilă de recepţionarea recomandărilor: Vasile Chirilescu, șef al Direcției relații publice și buget civil și Alina Procopciuc, specialist principal în cadrul Direcției relații publice și buget civil, tel. de contact: 022-20-17-07/022-20-17-08/022-20-17-09.  

Menționăm că anterior municipalitatea a anunțat despre intenția de elaborare a proiectului de regulament și a recepționat recomandări. Sinteza recomandărilor se anexează. 

Materiale aferente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria municipiului Chişinău organizează, începând cu data de 22 octombrie 2021 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului Administrației Publice Locale Chișinău privind mecanismul de consultare publică a cetățenilor în procesul decizional (în redacție nouă)”.

Scopul proiectului este axat pe promovarea transparenței decizionale în cadrul Administrației Publice Locale Chișinău și stimularea participării cetățenilor la luarea deciziilor ce vizează municipiul Chișinău, în scopul adoptării unor decizii mai bune și transparente, în interesul tuturor. Obiectivul general este orientat spre îmbunătățirea mecanismului de consultare publică a proiectelor de decizie inițiate și elaborate de către subdiviziunile structurale ale Primăriei municipiului Chișinău și Consiliul municipal Chișinău.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este determinată de necesitatea îmbunătățirii calității deciziilor elaborate și adoptate cu participarea cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate.

Prevederile de bază ale proiectului: Proiectul de regulament oferă posibilitate cetățenilor de a participa la procesul de elaborare a actelor normative și de luare a deciziilor administrative, prin transmiterea de recomandări și sugestii scrise, respectiv prin participarea la ședințele/dezbaterile publice organizate de către municipalitate. Proiectul de regulament stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul Primăriei municipiului Chișinău, stabilește procedurile și etapele de organizare a consultărilor publice, prevede procesul de consultare a cetățenilor și asociațiilor acestora, reglementează dreptul de participare la procesul decizional, stabilește atribuțiile coordonatorului procesului de consultare publică și a subdiviziunilor structurale ale Primăriei municipiului Chișinău în procesul decizional.

Beneficiarii proiectului de decizie: Administrația Publică Locală Chișinău, cetățenii orașului, asociațiile constituite în corespundere cu legea, alte părți interesate.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: creșterea nivelului de responsabilitate din partea subdiviziunilor autor - responsabile de elaborarea proiectelor de decizie, sporirea gradului de implicare a cetățenilor și atingerea unui grad înalt de transparență, corectitudine în deciziile finale aprobate în cadrul Administrației Publice Locale Chișinău.

Impactul estimat al proiectului de decizie este direcționat către stabilirea unui mecanism clar și eficient privind procedurile de consultare publică, creșterea încrederii societății în forța și importanța actelor normative, dar și îmbunătățirea relației de încredere între Administrația Publică Locală Chișinău și cetățean, prin stabilirea unor mecanisme eficiente și durabile de dialog.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

1.      Legea fundamentală a Republicii Moldova - Constituţia, 1994.

2.      Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie.

3.      Legea privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din  13.11.2008.

4.      Hotărârea nr. 967 din 09-08-2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.

5.      Legea nr. 100 din  22.12.2017 cu privire la actele normative.

În vederea eficientizării elaborării proiectului Regulamentului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, care urmează a fi transmise până la data de 12 noiembrie 2021, ora 17:00, în format electronic, la adresa de e-mail: drp@pmc.md, cu specificarea: „Regulament consultarea publică". Orice recomandare și sugestie la acest subiect pentru noi este binevenită. Recomandările vor fi expuse în tabelul de divergențe, se anexează. 

Persoana responsabilă de recepţionarea recomandărilor: Vasile Chirilescu, șef al Direcției relații publice și buget civil și Alina Procopciuc, specialist principal în cadrul Direcției relații publice și buget civil, tel. de contact: 022-20-17-07/022-20-17-08/022-20-17-09.  

Menționăm că anterior municipalitatea a anunțat despre intenția de elaborare a proiectului de regulament și a recepționat recomandări. Sinteza recomandărilor se anexează. 

Materiale aferente: