• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2024”
Remis spre consultare publică

Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2024”

Data publicării: 31.05.2024 16:54

Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău inițiază începând cu data de 31.05.2024 până la data de 21.06.2024, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2024".

Scopul proiectului este: aprobarea indicatorilor generali al bugetului municipal Chișinău și reglementările specifice pentru anul bugetar 2024.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului este: aprobarea indicatorilor generali și surselor de finanțare ale bugetului municipal, aprobarea bugetelor autorităților/instituțiilor finanțate de la bugetul municipal.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: aprobarea veniturilor bugetului municipal, surselor de finanțare a bugetului, bugetelor autorităților/instituțiilor finanțate de la bugetul municipal, programelor municipale pe anul 2024.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: populația municipiului Chișinău, autoritățile/instituțiile finanțate de la bugetul municipal.

Rezultatele scontate ca urmare implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

a) asigurarea încasării veniturilor prognozate în buget;

b) asigurarea finanțării cheltuielilor programate pentru întreținerea autorităților/instituțiilor municipale  și realizarea programelor municipale, propuse în cadrul bugetului.

Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea gestionării resurselor bugetare și administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări.

Proiectul de decizie este elaborate în conformitate cu legislația în vigoare: art. 24, art. 25 și  art. 47 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014,  art. 20 și art. 21 din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanțele publice locale", art. 47 și art. 48 din Legea nr. 419 - XVI din 22.12.2006 „Cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat", Hotărârii Guvernului nr. 868  din  08.10.2014 „Privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea", Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 124 din 24.12.2023, art. 6 din Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău", art. 14 (2) lit. n), art. 19 și art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală".

Recomandările asupra proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de  21.06.2024, pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012 sau la adresa electronică:  dgf@cmc.md 

Persoană de contact: Bragaru Elena, e-mail: elena.bragaru.dgf@cmc.md

Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2024” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md.

Date persoana de contact
Nume, prenume: Bragaru Elena
Subdiviziunea: Direcţia generală finanțe
Funcția: Șef adjunct
Email: elena.bragaru.dgf@cmc.md