• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chișinău ,,Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului Municipal Chișinău”
Remis spre consultare publică

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chișinău ,,Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului Municipal Chișinău”

Data publicării: 10.11.2021 08:00

Etape

10.11.2021 08:00 Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chișinău ,,Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului Municipal Chișinău”

Primăria Municipiului Chișinău organizează începând cu data de 10 noiembrie 2021, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chișinău ,,Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului Municipal Chișinău”.

Scopul proiectului – stabilirea exhaustivă și delimitarea clară a competențelor și responsabilităților Consiliului Municipal Chișinău în concordanță cu noile prevederi ale legislației.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie – ajustarea Regulamentului existent la prevederile Legii nr. 136/2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”, Legea nr. 100/2017 ,,Privind actele normative” precum și recomandările Curții de Conturi a Republicii Moldova, stabilite prin hotărârea nr. 94/2018 ,,Cu privire la Raportul auditului asupra raportului financiar al municipiului Chișinău pe anul 2017” și recomandările Direcției audit intern, stabilite prin dispoziția Primarului General               nr. 689-d/2020 ,,Cu privire la rezultatele misiunii de audit intern”.

Prevederile de bază ale proiectului – stabilesc modalitatea de constituire, organizare și funcționare a Consiliului Municipal, competențele și atribuțiile specifice ale acestuia, drepturile și obligațiile consilierilor municipali, mecanismul de atribuire și încetare înainte de termen a mandatului de consilier, garanțiile sociale, interdicțiile, precum și sancțiunile aplicate. Proiectul Regulamentului înserează reglementări aferente procedurii și termenelor privind planificarea elaborării, consultarea, avizarea, expertizarea și aprobarea proiectelor de decizie, precum și monitorizarea implementării deciziilor adoptate de către Consiliul Municipal.

Beneficiarii proiectului de decizie – consilierii municipali și angajații subdiviziunile autorităților administrației publice municipale.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice – stabilirea clară a competențelor și atribuțiilor specifice ale Consiliului Municipal, precum și asigurarea conformității procesului de elaborare, promovare, aprobare și monitorizare a implementării deciziilor adoptate de către Consiliul Municipal.

Impactul estimat al proiectului de decizie – eficientizarea activității Consiliului Municipal, responsabilizarea subdiviziunilor-autor în vederea respectării prevederilor procedurale de avizare, argumentare a necesității elaborării proiectelor de decizie și perfectare a dosarelor, cu implicații directe asupra modului de prestare a serviciilor publice și gestionarea resurselor aferente.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea nr. 768/2000 „Privind statutul alesului local”, Legea nr. 457/2003 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale”, Legea nr. 435/2006 ,,Privind descentralizarea administrativă”, Legea nr. 436/2006 ,,Privind administraţia publică locală”, Legea nr. 239/2008 „Privind transparenţa în procesul decizional”, Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”, precum și altor acte normative ce vizează activitatea autorităţilor publice locale şi a aleşilor locali.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice vor fi expediate până la data de 30 noiembrie 2021, inclusiv, la adresa electronică: tatiana.bordiniuc@pmc.md sau pe adresa Primăriei municipiului Chișinău: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD 2012, Direcția administrație publică locală. Persoane de contact: Maria Paladi, șef-adjunct, Direcția administrație publică locală, Tatiana Bordiniuc, specialist principal, Direcția administrație publică locală, tel.: 022 201 503; 022 225 529.

Materiale anexate:

- Proiect de decizie

- Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului Municipal Chișinău 

- Nota informativă

- Sinteza recomandărilor

 

 

Primăria Municipiului Chișinău organizează începând cu data de 10 noiembrie 2021, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chișinău ,,Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului Municipal Chișinău”.

Scopul proiectului – stabilirea exhaustivă și delimitarea clară a competențelor și responsabilităților Consiliului Municipal Chișinău în concordanță cu noile prevederi ale legislației.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie – ajustarea Regulamentului existent la prevederile Legii nr. 136/2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”, Legea nr. 100/2017 ,,Privind actele normative” precum și recomandările Curții de Conturi a Republicii Moldova, stabilite prin hotărârea nr. 94/2018 ,,Cu privire la Raportul auditului asupra raportului financiar al municipiului Chișinău pe anul 2017” și recomandările Direcției audit intern, stabilite prin dispoziția Primarului General               nr. 689-d/2020 ,,Cu privire la rezultatele misiunii de audit intern”.

Prevederile de bază ale proiectului – stabilesc modalitatea de constituire, organizare și funcționare a Consiliului Municipal, competențele și atribuțiile specifice ale acestuia, drepturile și obligațiile consilierilor municipali, mecanismul de atribuire și încetare înainte de termen a mandatului de consilier, garanțiile sociale, interdicțiile, precum și sancțiunile aplicate. Proiectul Regulamentului înserează reglementări aferente procedurii și termenelor privind planificarea elaborării, consultarea, avizarea, expertizarea și aprobarea proiectelor de decizie, precum și monitorizarea implementării deciziilor adoptate de către Consiliul Municipal.

Beneficiarii proiectului de decizie – consilierii municipali și angajații subdiviziunile autorităților administrației publice municipale.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice – stabilirea clară a competențelor și atribuțiilor specifice ale Consiliului Municipal, precum și asigurarea conformității procesului de elaborare, promovare, aprobare și monitorizare a implementării deciziilor adoptate de către Consiliul Municipal.

Impactul estimat al proiectului de decizie – eficientizarea activității Consiliului Municipal, responsabilizarea subdiviziunilor-autor în vederea respectării prevederilor procedurale de avizare, argumentare a necesității elaborării proiectelor de decizie și perfectare a dosarelor, cu implicații directe asupra modului de prestare a serviciilor publice și gestionarea resurselor aferente.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea nr. 768/2000 „Privind statutul alesului local”, Legea nr. 457/2003 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale”, Legea nr. 435/2006 ,,Privind descentralizarea administrativă”, Legea nr. 436/2006 ,,Privind administraţia publică locală”, Legea nr. 239/2008 „Privind transparenţa în procesul decizional”, Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”, precum și altor acte normative ce vizează activitatea autorităţilor publice locale şi a aleşilor locali.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice vor fi expediate până la data de 30 noiembrie 2021, inclusiv, la adresa electronică: tatiana.bordiniuc@pmc.md sau pe adresa Primăriei municipiului Chișinău: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD 2012, Direcția administrație publică locală. Persoane de contact: Maria Paladi, șef-adjunct, Direcția administrație publică locală, Tatiana Bordiniuc, specialist principal, Direcția administrație publică locală, tel.: 022 201 503; 022 225 529.

Materiale anexate:

- Proiect de decizie

- Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului Municipal Chișinău 

- Nota informativă

- Sinteza recomandărilor