Remis spre consultare publică

Anunț privind intenția de reorganizare a Gimnaziului-internat nr. 3, mun. Chișinău

Data publicării: 10.06.2022 08:00

Etape

10.06.2022 08:00 Anunț privind intenția de reorganizare a Gimnaziului-internat nr. 3, mun. Chișinău

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău anunță inițierea procedurii de reorganizare a Gimnaziului internat nr. 3, mun. Chișinău, str. Gheorghe Cașu, 10, respectiv str. Gheorghe Cașu, 33

În scopul implementării Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025, aprobată prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 11/18 din 16.07.2020 și a Planului de acțiuni pentru anii 2022 - 2025 privind implementarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului pe anii 2020 - 2025, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/7 din 16.12.2021, ținând cont de transferul după finalizarea anului școlar 2021-2022 a 14 elevi în Centrele de plasament la domiciliu etc., darea în exploatare a blocurilor locative noi pe str. Gheorghe Cașu și str. Nicolae Testimițeanu în vecinătatea instituției de învățământ, tendințele de migrare a populației din spațiu urban în spațiu rural, creșterea considerabilă a numărului de solicitări privind înmatricularea copiilor în instituții de învățământ general și lipsa asigurări capacității instituțiilor de învățământ în scopul înmatriculării copiilor în entitățile educaționale urmează inițierea procedurii de reorganizare a Gimnaziului-internat nr. 3 în Complex educațional Gimnaziu-grădiniță.

Persoanele interesate pot înainta propuneri și recomandări cu privire la reorganizarea Gimnaziului internat nr. 3, mun. Chișinău în Complex educațional Gimnaziu-grădiniță la sediul Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, situat în mun. Chișinău, MD-2004, str. Mitropolit Dosoftei, 99 sau la poșta electronică dgetsmun@gmail.com până la data de 27.06.2022. Persoană de contact: Olga Mîțu, șef al Serviciului asistență juridică,  Direcția generală educație, tineret și sport, tel. (022) 23-53-80.  

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău anunță inițierea procedurii de reorganizare a Gimnaziului internat nr. 3, mun. Chișinău, str. Gheorghe Cașu, 10, respectiv str. Gheorghe Cașu, 33

În scopul implementării Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025, aprobată prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 11/18 din 16.07.2020 și a Planului de acțiuni pentru anii 2022 - 2025 privind implementarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului pe anii 2020 - 2025, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/7 din 16.12.2021, ținând cont de transferul după finalizarea anului școlar 2021-2022 a 14 elevi în Centrele de plasament la domiciliu etc., darea în exploatare a blocurilor locative noi pe str. Gheorghe Cașu și str. Nicolae Testimițeanu în vecinătatea instituției de învățământ, tendințele de migrare a populației din spațiu urban în spațiu rural, creșterea considerabilă a numărului de solicitări privind înmatricularea copiilor în instituții de învățământ general și lipsa asigurări capacității instituțiilor de învățământ în scopul înmatriculării copiilor în entitățile educaționale urmează inițierea procedurii de reorganizare a Gimnaziului-internat nr. 3 în Complex educațional Gimnaziu-grădiniță.

Persoanele interesate pot înainta propuneri și recomandări cu privire la reorganizarea Gimnaziului internat nr. 3, mun. Chișinău în Complex educațional Gimnaziu-grădiniță la sediul Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, situat în mun. Chișinău, MD-2004, str. Mitropolit Dosoftei, 99 sau la poșta electronică dgetsmun@gmail.com până la data de 27.06.2022. Persoană de contact: Olga Mîțu, șef al Serviciului asistență juridică,  Direcția generală educație, tineret și sport, tel. (022) 23-53-80.