• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Anunț privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Meșterul Manole - Ciocana - Maria Dragan, mun. Chișinău
Remis spre consultare publică

Anunț privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Meșterul Manole - Ciocana - Maria Dragan, mun. Chișinău

Data publicării: 14.08.2020 08:00

Etape

14.08.2020 08:00 Anunț privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Meșterul Manole - Ciocana - Maria Dragan, mun. Chișinău

Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare anunță despre intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Meșterul Manole - Ciocana - Maria Dragan, mun. Chișinău.

Beneficiar: DGAURF, Primăria municipiului Chișinău

Investitor: ,,Introscop" S.R.L.

Necesitatea: identificarea soluțiilor conceptuale, concrete pentru determinarea parametrilor de valorificare a destinației terenurilor sau caracteristicilor arhitectural-planimetrice ale eventualelor construcții ce pot fi amplasate în zonă, conform cererei firmei ,, Introscop" S.R.L. Zona este mărginită de întreprinderi/societăți comerciale, industriale, scuarul din str. Maria Drăgan. Se intenționează valorificarea terenului, cu operarea modificărilor de rigoare în Regulamentul local de urbanism al orașului Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 22/40 din 25.12.2008, în vederea sistematizării teritoriului și va prevedea perspectiva detaliată de dezvoltare urbanistică complexă pentru zona menționată. Actualmente zona reprezintă un sector industrial unde domină construcții în 1/9 niveluri, construite în anii 1970-1990.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 14.08.2020-25.08.2020. Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare și vor fi transmise la adresa Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare. ( mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83) sau la adresele de email: dgaurf@cmc.md sau dumitrueremciuc@gmail.com).

Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare va colecta și va transmite elaboratorului eventualele opinii/observații formulate. Elaboratorul argumentează preluarea/nepreluarea opiniilor/observațiilor formulate.

 

 

Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare anunță despre intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Meșterul Manole - Ciocana - Maria Dragan, mun. Chișinău.

Beneficiar: DGAURF, Primăria municipiului Chișinău

Investitor: ,,Introscop" S.R.L.

Necesitatea: identificarea soluțiilor conceptuale, concrete pentru determinarea parametrilor de valorificare a destinației terenurilor sau caracteristicilor arhitectural-planimetrice ale eventualelor construcții ce pot fi amplasate în zonă, conform cererei firmei ,, Introscop" S.R.L. Zona este mărginită de întreprinderi/societăți comerciale, industriale, scuarul din str. Maria Drăgan. Se intenționează valorificarea terenului, cu operarea modificărilor de rigoare în Regulamentul local de urbanism al orașului Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 22/40 din 25.12.2008, în vederea sistematizării teritoriului și va prevedea perspectiva detaliată de dezvoltare urbanistică complexă pentru zona menționată. Actualmente zona reprezintă un sector industrial unde domină construcții în 1/9 niveluri, construite în anii 1970-1990.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 14.08.2020-25.08.2020. Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare și vor fi transmise la adresa Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare. ( mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83) sau la adresele de email: dgaurf@cmc.md sau dumitrueremciuc@gmail.com).

Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare va colecta și va transmite elaboratorului eventualele opinii/observații formulate. Elaboratorul argumentează preluarea/nepreluarea opiniilor/observațiilor formulate.