• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic al municipiului Chișinău, în redacție nouă
Remis spre consultare publică

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic al municipiului Chișinău, în redacție nouă

Data publicării: 17.05.2021 08:00

Etape

17.05.2021 08:00 Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic al municipiului Chișinău, în redacție nouă

 

În conformitate cu Legea nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional", Legea nr. 982/2000 „Privind accesul la informație", Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional", dispoziția nr. 403-d/2019 „Cu privire la informarea publicului despre inițierea elaborării proiectelor de acte normative de interes public în cadrul autorităților administrației publice municipale", Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare anunță inițierea elaborării proiectului Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic al municipiului Chișinău, în redacție nouă, având în vedere prevederile art. 6 al Legii nr. 1350/2000 „Cu privire la activitatea arhitecturală”, art. 14 și art. 22 din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 499/2000 „Despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism” și deciziei Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 24.03.2021.

Proiectul Regulamentului urmează să includă scopul, componența și organizarea activității, atribuțiile, principiile și modalitățile de funcționare, circuitul documentațiilor precum și atribuțiile secretarului tehnic .

În vederea eficientizării elaborării proiectului Regulamentului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, care urmează a fi transmise până la data de 04 iunie 2021, în format electronic, la adresa: dgaurf@cmc,md. Persoana responsabilă: Sergiu Gatmaniuc, specialist principal DGAURF, telefon de contact: 022 22-81-10.

 

 

 

În conformitate cu Legea nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional", Legea nr. 982/2000 „Privind accesul la informație", Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional", dispoziția nr. 403-d/2019 „Cu privire la informarea publicului despre inițierea elaborării proiectelor de acte normative de interes public în cadrul autorităților administrației publice municipale", Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare anunță inițierea elaborării proiectului Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic al municipiului Chișinău, în redacție nouă, având în vedere prevederile art. 6 al Legii nr. 1350/2000 „Cu privire la activitatea arhitecturală”, art. 14 și art. 22 din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 499/2000 „Despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism” și deciziei Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 24.03.2021.

Proiectul Regulamentului urmează să includă scopul, componența și organizarea activității, atribuțiile, principiile și modalitățile de funcționare, circuitul documentațiilor precum și atribuțiile secretarului tehnic .

În vederea eficientizării elaborării proiectului Regulamentului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, care urmează a fi transmise până la data de 04 iunie 2021, în format electronic, la adresa: dgaurf@cmc,md. Persoana responsabilă: Sergiu Gatmaniuc, specialist principal DGAURF, telefon de contact: 022 22-81-10.