• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • ANUNŢ privind inițierea consultării publice a proiectului de decizie „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului de rezervă al municipiului Chișinău
Remis spre consultare publică

ANUNŢ privind inițierea consultării publice a proiectului de decizie „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului de rezervă al municipiului Chișinău

Data publicării: 06.04.2021 08:00

Etape

06.04.2021 08:00 ANUNŢ privind inițierea consultării publice a proiectului de decizie „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului de rezervă al municipiului Chișinău

Direcția generală  finanțe a Consiliului municipal Chișinău inițiază consultarea publică a proiectului de decizie  „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului de rezervă al municipiului Chișinău".

Scopul proiectului este: aducerea în corcordanță a Regulamentului privind modul de administrare a Fondului de rezervă al municipiului Chișinău cu hotărârea Curții de Apel nr. 3-134/19 din 09.11.2020 și încheierea Curții Supreme de Justiție nr. 3ra-116/21 din 03.02.2021 privind anularea deciziei CMC nr. 2/14 din 22.02.2019 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chișinău".  

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului este: aducerea prevederilor Regulamentului Fondului de rezervă al municipiului Chișinău în conformitate cu prevederile actelor legislative și normativelor în vigoare.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: susținerea financiară pentru acoperirea cheltuielilor imprevizibile și acțiuni care survin în decursul anului, dar care nu sunt prevăzute în bugetul municipal.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele juridice și fizice ale municipiului Chișinău.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: alocarea și acordarea ajutoarelor materiale persoanelor juridice și fizice ce au avut de suferit în urma calamităților naturale, incendii etc.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: art. 19 și art. 32 lit. c) din Legea nr. 397/2003 „Privind finanţele publice locale", art. 37 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, art. 6 alin. (5) din Legea nr. 136/2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău", art. 14 alin. (2) lit. n1) și lit. w1) şi art. 19 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 „Privind administraţia publică locală"

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate  începând cu data de 05.04.2021 până la data de 26.04.2021, pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012 sau la adresele electronice: nina.coseacov.dgf@cmc.md  

Persoană de contact: Nina Coseacov, Stela Enache, tel. (022) 22-63-10.

Proiectul de decizie „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului de rezervă al municipiului Chișinău" și nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială www.chișinău.md. 

 

 

Documente anexate

Direcția generală  finanțe a Consiliului municipal Chișinău inițiază consultarea publică a proiectului de decizie  „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului de rezervă al municipiului Chișinău".

Scopul proiectului este: aducerea în corcordanță a Regulamentului privind modul de administrare a Fondului de rezervă al municipiului Chișinău cu hotărârea Curții de Apel nr. 3-134/19 din 09.11.2020 și încheierea Curții Supreme de Justiție nr. 3ra-116/21 din 03.02.2021 privind anularea deciziei CMC nr. 2/14 din 22.02.2019 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chișinău".  

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului este: aducerea prevederilor Regulamentului Fondului de rezervă al municipiului Chișinău în conformitate cu prevederile actelor legislative și normativelor în vigoare.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: susținerea financiară pentru acoperirea cheltuielilor imprevizibile și acțiuni care survin în decursul anului, dar care nu sunt prevăzute în bugetul municipal.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele juridice și fizice ale municipiului Chișinău.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: alocarea și acordarea ajutoarelor materiale persoanelor juridice și fizice ce au avut de suferit în urma calamităților naturale, incendii etc.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: art. 19 și art. 32 lit. c) din Legea nr. 397/2003 „Privind finanţele publice locale", art. 37 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, art. 6 alin. (5) din Legea nr. 136/2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău", art. 14 alin. (2) lit. n1) și lit. w1) şi art. 19 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 „Privind administraţia publică locală"

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate  începând cu data de 05.04.2021 până la data de 26.04.2021, pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012 sau la adresele electronice: nina.coseacov.dgf@cmc.md  

Persoană de contact: Nina Coseacov, Stela Enache, tel. (022) 22-63-10.

Proiectul de decizie „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului de rezervă al municipiului Chișinău" și nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială www.chișinău.md.