• Prima   /  Utile   /  Registre și Liste   /  Registrul încăperilor libere

    Lista spațiilor libere nelocative, aflate în gestiunea entităților economice ale Consiliului municipal Chișinău, prezenatate de subdiviziuni în trimestrul III al anului 2020