• Prima   /  Primăria   /  Viceprimari   /  Inga IONESII

  Biografia viceprimarului Inga IONESII

  Biografia viceprimarului Inga IONESII
  Competenţele viceprimarului

   

  viceprimar, Inga Ionesii

  Informaţie personală:

  • Nume: Ionesii
  • Prenume: Inga
  • Data naşterii: 24 iulie 1973
  • Adresa de contact: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, Chişinău 2012, Republica Moldova
  • Telefon: +373 22 20 15 81
  • Fax: +373 22 22 82 14
  • E-mail: inga.ionesii@gmail.com

  Studii:

  • 2006 - Institutul de instruire al OMC din Geneva. Diplomă regimuri comerciale și implementarea angajamentelor OMC
  • 1996 - 1999 - Universitatea Liberă Internațională din Moldova, specializarea bănci și burse de valori 
  • 1990 - 1994 - Academia de Științe Economice din București, specializarea finanțe

  Experienţă profesională:

  • Ianuarie 2020 - prezent - viceprimar al municipiului Chişinău
  • Aprilie 2016 - ianuarie 2020 - Ambasador al Republicii Molodva în Republica Estonia
  • 2010 - 2016 - Director al Departamentului general cooperare economică internațională din cadrul Ministerului Economiei al Republicii Moldova
  • 2007 - 2010 - Consilier economic în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Republica Ungaria
  • 2005 - 2007 - Director-adjunct departament, șef al direcției regimuri comerciale OMC, Ministerul Economiei al Republicii Moldova
  • 2003 - 2005 - Șef al direcției cooperare bilaterală și regională, Ministerul Economiei al Republicii Moldova
  • 2001 - 2003 - Șef-adjunct al direcției relații bilaterale și CSI, Ministerul Economiei al Republicii Moldova
  • 2000 - 2001 - Șef adjunct al direcției relații, Ministerul Economiei al Republicii Moldova

  Activități profesionale:

  • 2003 - 2005 - membrul al Grupului de lucru a ţărilor CSI, în procesul de negocieri privind cooperarea economică şi crearea zonei de liber schimb în spaţiul CSI
  • 2011 - 2013 - membrul echipei de negociatori privind Acordul de Liber schimb multilateral în cadrul CSI
  • 2010 - 2014 - coordonatorul procesului de negocieri cu UE privind Acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător, membrul echipei de negociatori
  • 2012 - 2014 - membrul echipei de negociatori privind Acordul de liber schimb cu Turcia
  • 2010 - 2015 - CEFTA contact point, responsabilă pentru negocierile desfășurate în cadrul inițiativei regionale Central Europene

  Stagii: 

  • Noiembrie 2005 - participarea la cursuri specializate cu privire la barierele tarifare şi netarifare în comerţ, organizatori - Secretariatul OMC, Geneva

  • Septembrie 2006 - participarea la curs specializat privind comerțul cu servicii, organizat de către Secretariatul OMC, Geneva
  • Septembrie 2011 - participarea la curs specializat privind crearea politicelor în comerţul intern şi oportunităţi de Integrare Europeană, organizatori - Uniunea de Comerţ, Turism şi Servicii din Italia
  • Martie 2012 - curs specializat privind barierele tehnice în comerț (TBT), organizat de către Secretariatul OMC, Geneva
  • Noiembrie - decembrie 2013 - curs de instruire „Facilitarea Procedurilor de Comerţ şi Transport, Thessaloniki, Grecia, organizat în cadrul Proiectului Băncii Mondiale pentru Facilitarea Comerţului şi Transportului în Europa de Sud-est (TTFSE).
  • Februarie 2014 - curs regional privind dezvoltarea capacităților de negociere în comerț pentru țările Europei Centrale și de Est, organizat de către Joint Vienna Institute (JVI)

  Limba maternă: Româna

  Limbi vorbite:

  • rusa: fluent
  • engleza: bine
  • germana: cunoștințe de bază

  Decorație: Medalia „Meritul Civic”, 2014