• Prima   /  Primăria   /  Viceprimari   /  Olga URSU

  Competenţele viceprimarului

  Viceprimarul OLGA URSU
  Competenţele viceprimarului

  Viceprimarul Olga Ursu:

  Este responsabilă de dezvoltarea relațiilor externe, realizarea parteneriatelor strategice cu autoritățile administrației publice locale din alte țări, orașe înfrățite și orașe partenere, asigurarea implementării acordurilor bilaterale semnate, de dezvoltarea economico-financiară a Municipiului Chișinău, de gestionarea patrimoniului municipal, de activitatea piețelor agricole, piețelor de mărfuri industriale și piețelor specializate din Municipiul Chișinău. 

  Coordonează direct activitatea următoarelor subdiviziuni:
  • Direcția relații externe
  • Direcția de colectare a impozitelor și taxelor locale
  • Direcția generală economie, comerț și turism
  • Î.M. ,,Piața Centrală”
  • Î.M.A.P. ,,Râșcani - ȘC”
  • Î.M.A.P. ,,Liceist”
  • Î.M.A.P. ,,Bucuria-EL 
  • Î.M.A.P. ,,Adolescența”
  • Î.M.A.P ,,Dieta-Vitas”
  • alte entități economice din domeniile comerțului, prestări servicii și alimentației publice, fondate de Consiliul Municipal Chișinău sau în care acesta deține cote-părți”

  Conlucrează cu: 

  • Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău
  • Centrul de Sănătate Publică din Municipiul Chișinău
  • Direcția municipală pentru siguranța alimentelor Municipiul Chișinău
  • Direcția generală administrare fiscală Municipiul Chișinău al Serviciului Fiscal de Stat
  • Direcția generală pentru statistică Municipiul Chișinău