• Prima   /  Primăria   /  Întreprinderi municipale   /  Întreprinderea Municipală "Serviciul Sanitar Veterinar de Stat"

  Întreprinderea Municipală "Serviciul Sanitar Veterinar de Stat"

  Componenţa Serviciului Sanitar Veterinar de Stat al mun. Chişinău la 01.01.2008

  • Inspector Veterinar Principal de Stat al mun. Chisinau, Medic veterinar şef, dl. Radu Mudreac, tel: (+373 22) 74 62 04;
  • Şef-adjunct, şef al Secţiei sanitare veterinare dl Eugen Straistă, tel: (+373 22) 59 32 34;
  • Şef -adjunct, şef al Secţiei epizootice a mun. Chişinău dl Cojocaru Mihail, tel: (+373 22) 75 06 01;
  • Contabil şef a Serviciului Sanitar Veterinar de Stat al mun. Chişinău dna Polina Ceban, tel: (+373 22) 59 32 35;

  În cadrul Serviciului Sanitar Veterinar de Stat al mun. Chişinău la 01.01.2008 activează 149 angajaţi, dintre care:

  • Inspectori veterinari de stat - 11 unităţi
  • Medici veterinari - 93 unităţi
  • Felceri veterinari - 18 unităţi
  • Unităţi auxiliare - 27 unităţi

  Serviciului Sanitar Veterinar de Stat al mun. Chişinău se subordonează Laboratoarele de expertiză sanitară veterinară, Circumscripţiile şi punctele veterinare din mun. Chişinău.

  II Obiectul de activitate

  Serviciul cu Inspectoratul in activitatea sa are destinaţia de a proteja toate speciile de animale de boli contagioase si necontagioase, de a preveni transmiterea bolilor de la animale la om si de la om la animale, de a supraveghea si a asigura controlul sanitar veterinar al tuturor proceselor, începând de la creşterea animalelor, producerea si fabricarea până la comercializarea si consumul produselor.

  Direcţiile principale de activitate ale Serviciului cu Inspectoratul sunt:

  • notificarea bolilor animalelor, asigurarea, monitorizarea si controlul aplicării normelor si măsurilor sanitare veterinare şi zoosanitare;
  • organizarea şi realizarea masurilor antiepizootice, profilactice şi curative a tuturor speciilor de animale din teritoriul municipiului;
  • exercitarea supravegherii sanitare veterinare în structurile statale, departamentale si particulare a tuturor produselor alimentare cu ingridienţi animalieri.

  Aceste direcţii sunt orientate spre asigurarea medicala veterinara a regnului animal, asigurarea echilibrului antropozoonozic, fitosanitar si ecologic, spre asigurarea sanitară veterinară a inofensivităţii şi calităţii materiei prime, produselor şi compuşilor de origine animala, spre elaborarea şi organizarea măsurilor de combatere a maladiilor, otrăvirilor şi intoxicaţiilor alimentare, spre respectarea tuturor actelor legislative ale medicinii veterinare întru asigurarea bunăstării sanitare veterinare, a ocrotirii teritoriului, protecţiei şeptelului animal şi îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei.